Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Eibergen Onderneemt ontvangt opnieuw Keurmerk Veilig Ondernemen

Wethouder Hans van der Noordt reikte onlangs het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) uit aan Eibergen Onderneemt. Ze hebben met succes het hercertificeringstraject doorlopen voor alle industriegebieden. Eibergen Onderneemt heeft aangetoond dat zij voldoet aan de strenge veiligheidsnormen en continue verbeteringen doorvoert om een veilige werkomgeving te waarborgen.

Wethouder Hans van der Noordt: “Het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen is een bewijs van jullie inzet voor veiligheid en samenwerking. Mooi dat het jullie gelukt is dit certificaat opnieuw te verkrijgen!”