Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Evaluatie vernieuwde centrum in Eibergen

Het vernieuwde centrum van Eibergen is inmiddels een tijd in gebruik. We horen daarom graag uw mening! Tot 9 juni staat een enquête open voor inwoners, ondernemers en bezoekers van het centrum.

De gemeente heeft samen met ondernemers en inwoners van Eibergen de aantrekkingskracht van het centrum willen versterken. Daarbij is ingezet op het maken van een compacter centrum, en het verruimen van het parkeren enerzijds en het autoluw maken anderzijds. Ook is de openbare ruimte opnieuw ingericht, zijn er meer belevingsaspecten toegevoegd, is er een gevelfonds opgericht en is de verbinding van het centrum naar Park de Maat verbeterd.

De enquête is te vinden op www.gemeenteberkelland.nl/eibergen. Het invullen van de enquête kost ongeveer 5 minuten en de antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Naast de enquête wordt er ook een verkeersonderzoek uitgevoerd als onderdeel van de evaluatie.