Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Gewijzigde agenda Politieke Avond op 28 juni

De gemeenteraad vergadert volgens het BOB-model. BOB staat voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Elke 2 weken is er een vergadering van de gemeenteraad. Op deze avond, die we een Politieke Avond noemen, vinden zowel de voorbereidende vergaderingen (sessies) als de raadsvergadering zelf plaats. De Politieke Avond begint om 19.30 uur, eindigt uiterlijk om 23.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Borculo.

Agenda

19.30 – 20.15 uur:

Sessie 1: Aanvullend krediet voor vervangende nieuwbouw Staring College (raadszaal) – Oordeelsvormend

20.30 – 21.15 uur:

Sessie 3: Jaarrekening en jaarverslag 2021 (raadszaal) – Oordeelsvormend

21.30 tot 23.00 uur:

Raadsvergadering – Besluitvormend: Voortgangsrapportage Sociaal Domein

  • Bestemmingsplan Buitengebied
  • Locatiekeuze sporthal Ruurlo
  • Subsidieregeling Transformatiefonds Cultuur en Erfgoed 2022
  • Benoemen raads- en commissieleden in commissies, werkgroepen etc.
  • Benoemen leden werkgeverscommissie

Houd de website en in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Inspreken

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar

0545-250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

U krijgt voor het inspreken maximaal 5 minuten de tijd. Hierna krijgen alle leden de mogelijkheid om vragen te stellen, maar is er geen ruimte voor een gesprek.

Stukken op de website

De volledige agenda en de stukken die op de Politieke Avond betrekking hebben, vindt u onder Gemeenteraad en college.

Vergadering live via internet volgen

U kunt de Politieke Avond live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.