Terug naar het overzicht

Gladheidbestrijding in Berkelland

De winter laat zich soms al een beetje zien. Onze buitendienst is er in ieder geval klaar voor en voorbereid om uit te rukken. Hoe het strooibeleid van de gemeente eruitziet kunt u nalezen op www.gemeenteberkelland.nl/glad. Daar vindt u ook een kaart waarop de A en B-routes staan. Als onze strooiwagens de weg op gaan bericht de gemeente daarover op Twitter.

Strooibeleid

Bij de bestrijding van gladheid hebben we in 80% van de gevallen te maken met ochtendgladheid, die optreedt tussen 6.00 en 8.00 uur. In Berkelland wordt hiervoor preventief gestrooid. Als er een kans is op ochtendgladheid, wordt er op de avond ervoor gestrooid. Uit oogpunt van milieu, zout- en kostenbesparing is een 1e en een 2e prioriteit vastgesteld. Voor deze prioriteiten zijn de A en B-routes opgesteld.

A-route

De eerste prioriteit is gekoppeld aan de uitruk van de provincie Gelderland. In de eerste prioriteit zijn de wegen met een ontsluitende en verbindende functie opgenomen. Ook worden de fietspaden, fietstunnels en busroutes meegenomen. Alle wegen die in de 1e prioriteit vallen zijn opgenomen in de A-routes. Deze routes zijn binnen 2,5 uur na vertrek van de strooiers preventief tegen ochtendgladheid gestrooid.

B-route

In de tweede prioriteit zijn alle overige wegen met een ontsluitende functie opgenomen en de wegen waaraan voorzieningen zoals scholen en sportcomplexen gevestigd zijn. De tweede prioriteit wordt pas gestrooid als de gladheid echt doorzet.

C-prioriteit

Als er sprake is van langdurige gladheid, waarbij de verwachting reëel is dat het gedurende een periode van minimaal 48 uur glad blijft, bijvoorbeeld als er sprake is van zeer strenge vorst in combinatie met sneeuwval, dan worden alle wegen gestrooid of sneeuwvrij gemaakt. Hierbij geldt de volgende prioriteit:

  1. Centrumgebieden, grote parkeerplaatsen, langsparkeerplaatsen, marktterreinen, brandweerterreinen, en rondom voorzieningen zoals huisartsenpraktijken
  2. Woonstraten binnen de bebouwde kom
  3. Overige wegen buiten de bebouwde kom

Van deze volgorde wordt niet afgeweken. Het is niet aan te geven binnen welk tijdsbestek de C-prioriteit uitgevoerd wordt. Dit heeft aan de ene kant te maken met de grootte van het wegennetwerk en aan de andere kant met de soort gladheid.

Provinciale en rijkswegen

In Berkelland lopen diverse provinciale wegen en 1 rijksweg. Deze wegen worden gestrooid door de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat.

Nieuwe N18

Door de aanleg van de nieuwe N18 zijn sommige strooiroutes veranderd, omdat er wegen en fietspaden zijn afgesloten of juist opengesteld zijn.

Het blijft altijd oppassen geblazen

Ondanks de gladheidbestrijding blijft het natuurlijk altijd oppassen geblazen. Wij doen daarom een dringend beroep op weggebruikers om goed op de weersomstandigheden en de verkeersinformatie te letten en daar de rijstijl en snelheid op aan te passen. Wij vragen ook rekening te houden met het feit dat het een paar uur duurt voordat alle doorgaande wegen zijn gestrooid. Voor het bestrijden van gladheid binnen de kom is het belangrijk dat u uw voertuig zoveel mogelijk aan één kant van de weg parkeert. De strooiauto heeft dan een onbelemmerde doorgang.

Trottoirs

Het is ook belangrijk dat de trottoirs goed begaanbaar zijn. Vooral voor mensen die slecht ter been zijn. Wij vragen dan ook dringend om trottoirs bij woningen of bedrijven begaanbaar te houden. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat gladheid zo snel mogelijk bestreden wordt.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de gladheidbestrijding en de strooiroutes kunt u kijken op www.gemeenteberkelland.nl/glad. Onder de legenda ziet u wat de A en B-routes zijn.

Als onze medewerkers gaan strooien wordt dat gemeld via het Twitteraccount van de gemeente Berkelland.