Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Hebt u de eenmalige energietoeslag al aangevraagd?

Door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie komen inwoners met een laag inkomen in de knel. Het kabinet heeft besloten om een eenmalige energietoeslag van 800 euro voor huishoudens met een laag inkomen beschikbaar te stellen. Inwoners van de gemeente Berkelland met een laag inkomen (120% van de bijstandsnorm) komen hiervoor in aanmerking.

Inwoners met een uitkering van Fijnder en bijzondere bijstand ontvangen automatisch de toeslag

De energietoeslag is bij huishoudens die op 1 maart een bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ) hebben ontvangen automatisch door Fijnder op hun bankrekening bijgeschreven. Dit geldt ook voor huishoudens die in het eerste kwartaal van 2022 bijzondere bijstand hebben ontvangen. Elk huishouden ontvangt 800 euro.

Inwoners met een laag inkomen kunnen zich melden bij Fijnder

Inwoners met een laag inkomen, komen ook in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Werkenden met een minimuminkomen en ouderen die alleen van hun AOW leven, komen misschien ook in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Een laag inkomen is een inkomen van minder dan 120% van de bijstandsnorm.

  • Voor een alleenstaande tot AOW-gerechtigde leeftijd is dit minder dan € 1.244,54 netto per maand exclusief vakantiegeld.
  • Voor gehuwden of samenwonenden is dit minder dan € 1.777,92 netto per maand exclusief vakantiegeld.
  • Vanaf AOW-gerechtigde leeftijd liggen deze bedragen op € 1.382,89 voor een alleenstaande, en op € 1.872,49 voor gehuwden of samenwonenden.

Valt uw inkomen onder deze grens? Dan kunt u een aanvraag indienen bij Fijnder.
Ga naar www.fijnder.nl en dien uw aanvraag in. U kunt ook mailen naar info@fijnder.nl of bellen 0544-474200.