Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Herinnering: Compensatie OZB 2024 voor sport- en cultuurverenigingen en -organisaties

Let op: aanvragen indienen vóór 1 juni 12.00 uur

Berkellandse sport- en cultuurverenigingen en -organisaties met een eigen accommodatie worden in 2024 wederom gecompenseerd voor de betaalde onroerendezaakbelasting (OZB). Er is hiervoor in totaal 140.000 euro beschikbaar.

Sport- en cultuurverenigingen en -organisaties die over een eigen accommodatie beschikken, zoals zwembaden, muziekverenigingen en musea, komen in aanmerking voor de subsidie.

Wij willen u herinneren aan de subsidieregeling

Op 3 april 2024 bent u via BerkelBericht (gemeentepagina lokale krant) geïnformeerd over de OZB-compensatieregeling. Als uw OZB-aanslag vorig jaar gecompenseerd is, dan bent u per brief geïnformeerd over de aanvraag in 2024 en heeft u inmiddels ook een herinnering ontvangen. Met deze herinnering willen wij voorkomen dat u de aanvraag misloopt.

Dien uw aanvraag in vóór 1 juni 2024 12.00 uur

De subsidie wordt niet automatisch verstrekt, u dient de subsidie zelf aan te vragen. Het digitale aanvraagformulier sluit op 1 juni 2024 om 12.00 uur.

Aanvraag met eHerkenning

De subsidieaanvraag kan via een digitaal formulier worden ingediend op www.gemeenteberkelland.nl/ozbcompensatie. De aanvraag doet u via eHerkenning. Mocht uw organisatie (nog) geen eHerkenning hebben, dan kunt u deze aanvragen via www.eherkenning.nl.