Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Het definitieve ontwerp voor Het Groene Hart in Neede is vastgesteld

Het college van B&W heeft onlangs het definitieve ontwerp voor Het Groene Hart in Neede vastgesteld. Er is gestart met de sloopwerkzaamheden van de aangemerkte panden in de Oudestraat.

Wethouder Hans van der Noordt: “We kunnen nu écht aan de slag met het opknappen van de Oudestraat, Ten Caoteplas, Trao Stege en het Vlearmoesplein. Hierdoor wordt het centrum van Neede een nog mooiere plek waar het sfeervol vertoeven, wonen en winkelen is.”

Omleidingsroute vanaf half mei

Vanaf mei wordt gestart met de werkzaamheden in het gebied van noord naar zuid. Per fase worden bewoners, ondernemers en de omgeving geïnformeerd over de werkzaamheden en wat dit voor hen gaat betekenen. De verwachting is dat vanaf 13 mei de Oudestraat afgesloten wordt voor verkeer. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Breed gedragen plan

Een grondige voorbereidingsfase en de samenwerking tussen het bouwteam en o.a. de ondernemers, bewoners en andere betrokkenen hebben erin geresulteerd dat er een breed gedragen en fraai inrichtingsplan ligt voor Het Groene Hart in Neede. Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting heeft ter inzage gelegen op de projectlocatie, en was online via de gemeentelijke website en via de projectapp te bekijken. De ingediende zienswijzen zijn beoordeeld en voor zover mogelijk verwerkt in het nu vastgestelde inrichtingsplan.