Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

In Beeld: Sociaal Raadsliedenwerk

Er zijn in Berkelland veel verschillende organisaties die iets voor u kunnen betekenen als het gaat om zorg, opvoeden, opgroeien en ondersteuning. Met deze rubriek brengen we zo’n organisatie in beeld. Deze keer: Sociaal Raadsliedenwerk

Sociaal raadslieden geven informatie, advies en ondersteuning op het gebied van sociaal-juridische en financiële vragen. Dat wil zeggen vragen die te maken hebben met wetten en regels. Sociaal raadslieden weten precies waar u recht op heeft, geven uitleg over de regelingen en helpen u terecht te komen bij de juiste organisaties. Sociaal raadslieden werken samen met het Juridisch Loket. Zij helpen en adviseren u gratis.

Sociaal raadslieden helpen u met vragen over:

 • Uitkeringen: bijstand, werkloosheid, ziektewet, arbeidsongeschiktheid, aow en kinderbijslag.
 • Belastingen: aanslagen inkomstenbelasting, heffingskortingen en kwijtschelding.
 • Toeslagen: huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.
 • Personen- en familierecht: echtscheiding, alimentatie en erfrecht
 • Huurrecht: rechten en plichten van huurder en verhuurder, huurovereenkomst en verhuurdersverklaring
 • Arbeidszaken: loon, ziekte, ontslag en arbeidsovereenkomsten
 • Incasso en beslaglegging: aanmaningen, brieven van de deurwaarder en beslag op het inkomen.
 • Onderwijs: studiefinanciering en tegemoetkoming studiekosten.

Sociaal Raadslieden helpen u door:

 • vragen te beantwoorden en advies te geven
 • brieven en bezwaarschriften te schrijven
 • te bemiddelen tussen u en instanties
 • nagaan voor welke regeling u in aanmerking komt
 • indien nodig, doorverwijzen naar andere instanties

De Sociaal raadslieden van Sensire zijn er voor alle inwoners van de gemeente Berkelland. Wilt u hulp of ondersteuning van de Sociaal Raadslieden? Dan heeft u hiervoor een verwijzing nodig (via Voormekaar, Fijnder, Stadsbank Oost Nederland, Humanitas Formulierenbrigade, Stichting Schuldhulpmaatje, ambulante ondersteuners etc.).

Wilt u een afspraak maken? Mail dan naar srw@sensire.nl of neem telefonisch contact op met Marinus Laban, Sociaal raadsman van Sensire voor de gemeente Berkelland via 06-10203596.