Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

In de Achterhoek+ werken we samen aan het water

Op 25 april onderschreven 11 gemeenten, de provincie Gelderland, het waterschap Rijn en IJssel en Vitens opnieuw hun samenwerking als Achterhoek+ op het gebied van water en klimaat. Een samenwerking die sinds de jaren 90 bestaat. De komende jaren vragen wateronderwerpen van ons nog meer aandacht. Daarom ondertekenden we de ‘Bestuurlijke visie op samenwerken aan water Achterhoek+ 2024’. Hierin staan onze afspraken over de verschillende wateronderwerpen en geven we aan op welke punten we nog meer gaan samenwerken.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert snel en daarmee ook de weersomstandigheden. Deze winter zagen we door de vele regen de grondwaterstand stijgen. De afgelopen zomers waren droog en er was een tekort aan water. We zien de gevolgen van de klimaatverandering en moeten ons voorbereiden op meer droge zomers en nattere winters. Alle gemeenten hebben afgesproken dat de openbare ruimte in Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Dit betekent dat de gevolgen van bijvoorbeeld ernstige neerslag zo klein mogelijk blijven. Daarnaast is er nog steeds ruimte voor verbetering in de kwaliteit van het (stedelijke) water. Alle reden om de visie uit 2019 aan te passen.

Samen aan de slag met klimaatadaptatie

Aanpassing aan klimaatverandering, ofwel klimaatadaptatie, houdt niet op bij een gemeentegrens. Daarom pakken we dit gezamenlijk op binnen ‘Samenwerking Water Achterhoek+’. Hierin werken de 8 Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk) samen met de gemeenten Doesburg, Lochem, Zutphen, de provincie Gelderland, het Waterschap Rijn en IJssel en drinkwaterbedrijf Vitens.

Klimaatbestendig Marktplein in Steenderen

De ondertekening vond plaats in Steenderen. Deze plaats was niet voor niets gekozen want daar troffen inwoners samen met de gemeente Bronckhorst en Samenwerking Water Achterhoek+ mooie klimaatbestendige maatregelen. Het Marktplein werd groener gemaakt en voor de nieuwe bestrating werden zoveel mogelijk bestaande materialen hergebruikt. Ook kwam er een waterspeelplaats en een infiltratieriool waarmee het regenwater zoveel mogelijk op de plek wordt gehouden. Om van het plein een aantrekkelijke beleefplek te maken, kwamen er bovendien schaduwrijke zitplaatsen.

Wat we doen

De Samenwerking Water Achterhoek+ is een mooi netwerk. Joost van Oostrum, voorzitter van deze samenwerking: “Vanuit de visie werken we de komende tijd verder samen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van diverse gebieden in de regio. Daarnaast maken we de afvalwaterketen schoner en gaan we extra inzetten op het thema droogte.”

Wat kunt u doen?

Toewerken naar een waterrobuust en klimaatbestendige regio kunnen we niet alleen vanuit Samenwerking Water Achterhoek+. We doen het samen. Ook als inwoner, bedrijf of organisatie kunt u bijdragen en dat kan nu al! Koppel bijvoorbeeld uw regenwaterafvoeren af. Plaats een regenton en gebruik het opgevangen regenwater. Hiermee bespaart u op drinkwater. Of haal tegels uit uw tuin en maak deze groener. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.weetvanwater.nl