Terug naar het overzicht

Informatiebijeenkomst voor de raad op 19 oktober

Op 19 oktober om 19.30 uur vindt er een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad plaats op uitnodiging van het college. Het gaat over de oordeelsvorming in het kader van het RODE-beleid. Onder leiding van Marcel van Dijk wordt het gesprek aangegaan over: Wat zijn de ruimtelijke dilemma’s van de Energietransitie binnen de grenzen van Berkelland? Wat is de rol van bewoners én gemeente in de energietransitie? En hoe willen we onderdelen van de RES verder uitwerken in RODE?

De opbrengsten van het gesprek met de raadsleden worden gebruikt bij het voorstel voor herijking van het RODE-beleid (RODE = Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking).

De informatieavond is live te volgen via channel.royalcast.com/berkelland.

U kunt de uitzending ook op een later moment terugkijken.