Terug naar het overzicht

Militaire oefening

Het ministerie van Defensie houdt van 22 tot en met 26 november 2021 een oefening. De oefening speelt zich af in delen van de provincies Overijssel en Gelderland. Er doen 120 militairen en 50 diverse voertuigen mee.

Het doel van de oefening

De afdeling Artillerie zorgt voor artillerieondersteuning aan de eenheden in het veld. Zij oefenen hun procedures. De militairen verplaatsen zich gewapend. Ze gebruiken geen (oefen)munitie.

Gebruik van wegen en terreinen

De eenheid oefent op het militaire oefenterrein bij ’t Harde en in het genoemde gebied.  De eenheid verdeelt zich over het hele oefengebied en vermijdt daarbij de bebouwde kom. Willen de militairen iemands eigen weg gebruiken? Dan vragen ze van tevoren toestemming aan de eigenaren of beheerders. Er wordt geprobeerd overlast en hinder te voorkomen.

Extra aandacht voor COVID-19

Personeel van Defensie behoort tot een vitale sector. Ze is daarom deels vrijgesteld van de beperkende maatregelen. Daardoor kan Defensie de noodzakelijke ondersteuning aan de samenleving bieden, en de al opgedragen missies uitvoeren. Ondanks de vrijstelling treedt militair personeel zoveel mogelijk op binnen de richtlijnen van de regering, het RIVM (Rijksdienst Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CEAG (Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid).

Heeft u schade?

Is er, ondanks alles, toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit melden aan: Ministerie van Defensie, Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA  Utrecht. Bellen kan ook: 030-218 04 20.