Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Militaire oefening

Het ministerie van Defensie houdt van 27 tot en met 29 juni een oefening. De oefening speelt zich onder andere af in de gemeente Berkelland. Er doen 45 militairen en 6 diverse voertuigen mee.

Doel van de oefening

De eenheid beoefent het verplaatsingen te voet, het maken van een wateroversteek en het inrichten van een waarnemings-luisterpost. Bij duisternis verplaatsen de militairen zich naar het militair oefenterrein ’t Groote Veld. De militairen verplaatsen zich gewapend. Ze gebruiken geen (oefen)munitie.

Ze gebruiken wegen en terreinen

De eenheid maakt in principe alleen gebruik van openbare wegen, paden en terreinen. Willen ze iemands eigen weg gebruiken? Dan vragen ze van te voren toestemming aan de eigenaren/beheerders. Ze proberen overlast en hinder te voorkomen.

Heeft u schade?

Is er, ondanks alles, toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit melden aan: Ministerie van Defensie, Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, telefoon 030-2180420.