Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Militaire oefening van 14 t/m 18 november

Het ministerie van Defensie houdt van 14 tot en met 18 november een oefening. De oefening speelt onder andere af in onze gemeente. Er doen 25 militairen en 6 diverse voertuigen mee.

Het doel van de oefening

Tijdens de oefening trainen de groepen verkenners bij duisternis. Ze verplaatsen zich met voertuigen door het gebied. Tijdens deze tactische verplaatsingen worden onder andere bruggen, routes en terreindelen verkend. Het verkeer ondervindt hier geen hinder van. De militairen verplaatsen zich gewapend. Ze gebruiken geen (oefen)munitie.

Ze gebruik wegen en terreinen

De eenheid maakt in principe alleen gebruik van openbare wegen, paden en terreinen. Willen ze iemands eigen weg gebruiken? Dan vragen ze van te voren toestemming aan de eigenaren/beheerders. Ze proberen overlast en hinder te voorkomen.

Heeft u schade?

Is er, ondanks alles, toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit melden aan: Ministerie van Defensie, Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, telefoon 030-2180420 of via: Jvdclaims@mindef.nl. Vermeld hierbij zoveel mogelijk gegevens zoals eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade.