Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Militaire oefening van 20 t/m 22 maart omgeving Geesteren

Het ministerie van Defensie houdt van 20 tot met 22 maart een oefening. De oefening speelt zich op maandag 20 maart af in de omgeving van Geesteren. Er doen 45 militairen en 6 diverse voertuigen mee.

Het doel van de oefening

De eenheid beoefent het verplaatsen te voet en het maken van een wateroversteek. Bij duisternis verplaatsen de militairen zich naar het militair oefenterrein ’t Groote Veld. De militairen verplaatsen zich gewapend. Ze gebruiken geen (oefen)munitie.

Ze gebruik wegen en terreinen

De eenheid maakt in principe alleen gebruik van openbare wegen, paden en terreinen. Willen ze iemands eigen weg gebruiken? Dan vragen ze van tevoren toestemming aan de eigenaren/beheerders. Ze proberen overlast en hinder te voorkomen.

Heeft u schade?

Is er, ondanks alles, toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit melden aan: Ministerie van Defensie, Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, telefoon 030-2180420 of via e-mail: Jvdclaims@mindef.nl. U vermeldt zoveel mogelijk gegevens zoals eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade.