Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Militaire oefening van 8 t/m 12 april

Het ministerie van Defensie houdt van 8 tot en met 12 april een oefening. De oefening speelt zich ook af in de gemeente Berkelland. Er doen 50 militairen en 16 voertuigen mee.

Het doel van de oefening

De eenheid beoefent het verkennen van een gebied. Als het donker is houden zij verkeersknooppunten, overgangen en bruggen in de gaten. Dat gebeurt vanuit speciale waarnemingsposten. De militairen verplaatsen zich gewapend door het gebied. Ze gebruiken geen (oefen)munitie.

Ze gebruiken wegen en terreinen

De eenheid maakt in principe alleen gebruik van openbare wegen, paden en terreinen. Willen ze iemands eigen weg gebruiken? Dan vragen ze van tevoren toestemming aan de eigenaren/beheerders. Ze proberen overlast en hinder te voorkomen.

Heeft u schade?

Is er, ondanks alles, toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit melden aan: Ministerie van Defensie, Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, telefoon 088 9561951 of e-mail Jdvclaims@mindef.nl.