Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Nieuw uitvoeringsprogramma energietransitie versterkt de Achterhoekse samenwerking

De colleges van de 8 Achterhoekse gemeenten hebben ingestemd met het regionale uitvoeringsprogramma energietransitie. Dit is de gemeentelijke uitwerking van het Akkoord van Groenlo 3.0. Samen gaan we voor een energieneutrale Achterhoek uiterlijk in 2050. Het uitvoeringsprogramma bevat de stappen die wij gaan zetten om het tussendoel van 55% CO2-reductie in 2030 te halen.

Wethouder Gerjan Teselink van de gemeente Berkelland en bestuurlijk trekker: “We hebben samenwerking in de regio nodig voor de grote opgave voor verduurzaming. Met dit nieuwe uitvoeringsprogramma gaat onze samenwerking een nieuwe fase in. Onze doelen voor 2030 en 2050 zijn helder. En we maken een professionaliseringslag. Dit uitvoeringsprogramma maakt onze bestaande samenwerking nog sterker!”

Regionaal programma voor samenwerking

Het uitvoeringsprogramma is het gezamenlijke Achterhoekse plan, met actuele cijfers, waarin de gemeenten samenwerken voor de energietransitie. Ook zijn de governance, de regionale projecten, werkgroepen en de monitoring uitgewerkt. Gemeente-overstijgende thema’s als energiebesparing, duurzame verwarming in plaats van net aardgas, zonne-energie op daken, zonnevelden en windenergie komen hierin terug. Maar ook een actueel thema als de krapte op het netwerk van netbeheerders.

Eerste Akkoord van Groenlo in 2009

In 2009 is het eerste Akkoord van Groenlo opgesteld. Het doel is een energieneutrale Achterhoek. En zo bij te dragen aan het tegengaan van de klimaatverandering, de betaalbaarheid van energiekosten en het creëren van werkgelegenheid. In 2013 is een tweede Akkoord van Groenlo gemaakt waarin het eerste akkoord is uitgewerkt. Met het vaststellen van het derde Akkoord van Groenlo in 2023 zijn we in een nieuwe fase van de samenwerking beland.

Lancering Achterhoekse Energiebeweging 7 maart 2024

Ook andere partijen dan gemeenten dragen elk op eigen wijze bij aan een energieneutrale Achterhoek. Hier willen we samen bij stil staan op 7 maart 2024, tijdens een feestelijke middag waarin we alle stappen – groot en klein – vieren die we samen al hebben gezet voor een energieneutrale Achterhoek.