Terug naar het overzicht

Nieuwe wet voor publicatie bekendmakingen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op 1 juli 2021 wordt de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. Deze wet verplicht onder andere de gemeente, om alle officiële publicaties online te zetten. Dat gebeurt via www.officielebekendmakingen.nl. Daardoor wordt het voor inwoners mogelijk om op 1 website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen. De publicaties in BerkelBericht blijven we plaatsen ter informatie voor onze inwoners, als service. Maar voor de officiële publicaties moet u naar www.officielebekendmakingen.nl.