Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Onderhoudswerkzaamheden Kieftendijk en Waterleidingdijk in Rietmolen

Er vinden werkzaamheden plaats op de wegvakken en kruisingsvlakken:

  • Kieftendijk: vanaf de grens van de bebouwde kom tot en met het kruispunt Waterleidingdijk
  • Waterleidingdijk: kruispunt Kieftendijk tot en met kruispunt Koeweidendijk

Op de Kieftendijk wordt het verkeersplateau op de komgrens (dat nu bestraat is) opnieuw geasfalteerd. Daarbij wordt de helling van de op- en afrit wat minder steil gemaakt, passend bij de huidige norm. Op het gedeelte buiten de kom van Rietmolen wordt het asfalt plaatselijk gerepareerd en wordt een slijtlaag aangebracht.

Dit gebeurt ook op de Waterleidingdijk met de bestaande bestrate verkeersdrempel. Verderop richting Koeweidendijk een tweede snelheidsremmende drempel aangebracht. Op het kruispunt met de Koeweidendijk komt een verkeersplateau in asfalt. De rijbaan zelf wordt gerepareerd, krijgt gedeeltelijk een nieuwe asfaltlaag en in het geheel een nieuwe slijtlaag. Op verschillende plekken langs de Waterleidingdijk worden de bermverhardingen opnieuw aangebracht.

Omleiding

De aard van het werk maakt het nodig om deze wegvakken en kruispunten af te sluiten. In de uitvoeringsperiode wordt het doorgaande verkeer omgeleid. Het verkeer op de route Kempersdijk – Waterleidingdijk – Koeweidendijk – Weenkweg wordt omgeleid via de Flipsweg, De Steenweg en de Visschemorsdijk.

Uitvoering en planning

Het werk wordt in fasen aangepakt, zodat alle woningen en bedrijven altijd bereikbaar blijven. Het gehele werk start op woensdag 15 juni en naar verwachting is de Kieftendijk op vrijdag 1 juli klaar. De Waterleidingdijk kan als alles volgens planning gaat een week later, op 8 juli, weer open voor alle verkeer.

Hinder en overlast

Ongetwijfeld zullen de werkzaamheden enig ongemak veroorzaken. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij streven ernaar de overlast zo veel mogelijk te beperken en de weg zo snel mogelijk weer berijdbaar te hebben.

Informatie

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de projectleider van gemeente Berkelland, de heer E. Koldeweij via 0545-250 250.