Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Ook gesprek aangaan met een adviseur die weet wat er speelt bij erfeigenaren in het buitengebied?

Bent u eigenaar van een (agrarisch) erf in het buitengebied? Dan kunt u een keukentafelgesprek aanvragen met een onafhankelijk erfadviseur. De gemeente biedt dit gesprek gratis aan. Aanvullend aan het keukentafelgesprek is het eventueel mogelijk om ondersteuning voor een specifiek vraagstuk/onderwerp aan te vragen. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en worden gevoerd door de erfadviseurs van WATEA.

Wethouder Arjen van Gijssel: “Al meer dan 170 erfeigenaren in Berkelland hebben sinds 2021 gebruik gemaakt van het keukentafelgesprek en ruim 110 van hen hebben na het keukentafelgesprek een begeleidingstraject aangevraagd. Fijn dat al zoveel erfeigenaren hier kosteloos het gesprek zijn aangegaan met een onafhankelijk erfadviseur. En het kan nog steeds, aarzel daarom niet en meld u aan!”

Vertrouwelijk gesprek met een onafhankelijke adviseur

Misschien denkt u ook wel eens na over hoe de toekomst van uw bedrijf of erf eruit ziet? En vraagt u zich bijvoorbeeld af wat slim is om te doen met die lege schuur? Of u het asbest op het dak nu wel of niet moet verwijderen? En hoe u de biodiversiteit rondom uw erf kunt vergroten? Of misschien spelen er dingen in uw persoonlijke (of gezins)situatie die het juist lastig maken om stappen (of keuzes) richting de toekomst te zetten? In een gratis keukentafelgesprek kunt u al deze vragen stellen aan een onafhankelijke erfadviseur. Voor begeleiding of ondersteuning bij eventuele vervolgstappen bieden we een ‘adviesvoucher ‘aan. De gemeente vergoedt dan een belangrijk deel van de kosten.

Reacties van inwoners die een gesprek hadden met een erfadviseur

  • “Het gesprek met de erfadviseur geeft duidelijkheid. Daarnaast had hij een goed luisterend oor en kon zich goed verplaatsen in onze situatie.”
  • “Het gesprek heeft me op een ander idee gebracht en ik heb alle aspecten openhartig kunnen bespreken.”
  • “De erfadviseur had goede tips en het is sowieso leuk om eens met iemand van gedachten te wisselen.

Wilt u ook een (gratis) keukentafelgesprek aanvragen?

U kunt zich hiervoor aanmelden via www.watea.nl. Als u eerst nog vragen heeft, kunt u WATEA bereiken via email: info@watea.nl. Als u graag telefonisch contact wilt, dan kan dat iedere dinsdag en donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur via: 0315 711 355. U kunt ook rechtstreeks bellen met Koen Nieuwenhuis van WATEA: 06 30 68 48 16.