Terug naar het overzicht

Principevoorkeur voor totaal 4 zaaldelen voor toekomst binnensport Eibergen

Met inbreng van en in samenwerking met gebruikers (in het bijzonder de klankbordgroep Binnensport Eibergen beweegt mee!) is in beeld gebracht wat met het oog op de toekomst voor de binnensport in Eibergen nodig is. Op 21 december 2021 heeft de gemeenteraad een principebesluit genomen over de voorkeur voor de toekomstige situatie.

Eén zaaldeel bij IKC Simmelink en nieuwbouw 3 zaaldelen locatie huidige Pickerhal

De principevoorkeur gaat uit van in totaal 4 zaaldelen voor Eibergen. Eén zaaldeel wordt bij IKC Simmelink gebouwd. Daarmee blijven 3 zaaldelen over voor de locatie van de huidige Pickerhal. Dit betekent dat gymzaal de Rekstok op den duur zou verdwijnen. De betekenis daarvan in relatie tot het gebruik door basisschool Op d’n Esch vraagt aandacht in het vervolg. De gemeenteraad heeft gevraagd te onderzoeken of de realisatie van 4 zaaldelen op de locatie van de huidige Pickerhal mogelijk is. Dit wordt meegenomen in het vervolg. Daarnaast heeft energieneutrale nieuwbouw (in plaats van renovatie) op de locatie van de huidige Pickerhal in principe de voorkeur. Ook wordt de meerwaarde gezien om bijvoorbeeld de toekomstige sportaccommodatie te verbinden aan ’t Spieker. En de buitenruimte zo in te richten dat beweging mogelijk wordt gemaakt.

Basis voor verdere uitwerking

Het besluit van de gemeenteraad op 21 december 2021 is een basis voor een verdere uitwerking van de plannen met de bijbehorende aandachtspunten. Gebruikers en omwonenden van de huidige Pickerhal worden daarbij betrokken. De nieuwe gemeenteraad wordt in 2022 gevraagd een besluit te nemen over de definitieve voorkeur en over het beschikbaar stellen van geld voor de daadwerkelijke uitvoering.

Vragen?

Neem dan contact op via binnensporteibergen@gemeenteberkelland.nl of 0545 250 250.