Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Provincie voert werkzaamheden uit in omgeving Lochem

De Provincie Gelderland werkt in 2023 tegelijk aan de N332, N346 en N825. Het gaat om:

  • Groot onderhoud aan de N332 tussen Lochem en de A1. Vervangen asfalt en nemen maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.
  • Aanleg van de nieuwe provinciale weg N346 langs de Kwinkweerd en de Goorseweg met een nieuwe brug over het Twentekanaal bij Lochem.
  • Groot onderhoud aan de Nettelhorsterweg (N825). Combinatie met aanpassingen om de weg veiliger te maken, zoals de ombouw van het kruispunt met de Goorseweg.

Afsluiting tussen 1 mei en 20 juli

Vanaf maandag 1 mei tot en met donderdag 20 juli 2023 is de Goorseweg (N346) afgesloten vanaf de aansluiting met de Nettelhorsterweg (N825) tot ongeveer 400 meter richting Goor en Hengelo (Overijssel). Verkeer vanuit Lochem naar Goor wordt omgeleid via Borculo, Neede en Hengevelde en omgekeerd.

Afsluiting tussen 21 juli en 31 juli

Tussen 21 juli en 31 juli 2023 vinden er werkzaamheden plaats aan de Rengersweg en de Kwinkweerd. Vanaf vrijdagavond 21 juli 20.00 uur tot maandagochtend 31 juli 06.00 uur is de Rengersweg (N332) inclusief de kruising met de Kwinkweerd (N346) afgesloten tot de aansluiting op de A1. De rotonde Markeloseweg (N332) is afgesloten van vrijdagavond 21 juli 20.00 uur tot maandagochtend 24 juli 06.00 uur. Verkeer vanuit Lochem naar Deventer wordt omgeleid via Zutphen. Verkeer vanuit Lochem naar de A1 richting het oosten wordt omgeleid via Goor naar de A1 en omgekeerd.

Afsluiting 28 augustus tot half november

Vanaf maandag 28 augustus tot half november 2023 is de Nettelhorsterweg (N825) afgesloten vanaf de aansluiting Goorseweg (N346) tot aan de rotonde bij Geesteren. Verkeer vanuit Lochem naar Borculo wordt omgeleid via Goor, Hengevelde en Neede en omgekeerd.

Fietsers

Tijdens de uitvoering worden fietsroutes zoveel mogelijk intact gehouden. Daar waar dat niet lukt worden omleidingsroutes ingesteld. De bereikbaarheid van aanwonenden en aanliggende bedrijven wordt zoveel mogelijk gewaarborgd.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de projectpagina’s: www.gelderland.nl/N332, www.gelderland.nl/N346 en www.gelderland.nl/N825. Voor actuele informatie over wegwerkzaamheden kunt u terecht op de site Bereikbaargelderland.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon 026 359 99 99 of via het contactformulier op www.gelderland.nl/contact.