Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Seniorenhuisbezoeker gaat weer op pad

Voormekaar Welzijn start weer met huisbezoeken aan senioren. Mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit is uw en ook ons uitgangspunt! Niet iedereen kent de mogelijkheden in de eigen woonplaats of in Berkelland die hier positief aan bijdragen. De seniorenhuisbezoeker informeert u hierover bij u thuis. Misschien denkt u nu: dit betreft mij niet. Echter, de ervaring is dat veel oudere inwoners te laat zijn met nadenken over de levensfase waarin de fysieke en geestelijke gezondheid achteruitgaat. Daarom ons advies om u aan te melden voor een informatief en preventief huisbezoek!

Huisbezoek

Ieder jaar schrijft de gemeente een bepaalde groep inwoners aan met de aanbeveling zich aan te melden voor een huisbezoek. Tijdens een huisbezoek komen onderwerpen aan bod op het gebied van wonen, zorg en welzijn, zoals bijvoorbeeld vervoer, maaltijdvoorzieningen, ondersteuning aan mantelzorgers en ontmoetingsmogelijkheden. Ook kan de veiligheid in en om het huis ter sprake komen en kan er gekeken worden naar de toekomst: kan ik hier nog wel blijven wonen als mijn gezondheid achteruitgaat of is het verstandig om te gaan verhuizen? Uiteraard kunt u ook zelf gerichte vragen stellen over een bepaald onderwerp. De seniorenhuisbezoekers zullen hun bezoeken plannen in de maanden oktober, november en december. Aan het huisbezoek zijn geen kosten verbonden.

Seniorenhuisbezoekers

Het project Seniorenhuisbezoek wordt gecoördineerd door de welzijnswerkers van Voormekaar. De seniorenhuisbezoekers zijn geschoolde vrijwilligers en wonen in Berkelland. Ze zijn goed op de hoogte van de lokale informatie en hebben een geheimhoudingsplicht.

Brief

Vorige week hebben alle inwoners geboren in 1943 en 1944 een brief van wethouder Wormgoor ontvangen. Deze inwoners krijgen hiermee de gelegenheid zich aan te melden voor een huisbezoek. Bij de brief zit een antwoordformulier waarop zij dit kunnen aangeven. De sluitingsdatum voor het aanmelden is 16 september.

Vragen of zelf seniorenhuisbezoeker worden?

Heeft u vragen over de seniorenhuisbezoeken? Of lijkt het u leuk om zelf als seniorenhuisbezoeker op pad te gaan, neem dan contact op met Wim Staargaard (06-47160107) of Ellis van Doorn (06-19689305) van Voormekaar Welzijn. Zij kunnen u informeren. Met name voor het gebied Neede, Rietmolen, Noordijk kunnen we versterking gebruiken.