Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Subsidie aanvraag energiebesparende plannen of duurzame energieopwekking in 2023

Buurten, wijken, (sport)verenigingen, stichtingen, maatschappelijke instellingen, netwerken, groepen inwoners en ondernemers kunnen voor 2023 subsidie vragen voor concrete plannen die leiden tot 33% energiebesparing of duurzame energieopwekking op locatie.

Het moet gaan om een gezamenlijk initiatief. Per initiatief wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd tot een maximum van € 10.000. De initiatiefnemers moeten ook minimaal 50% zelf investeren.

De subsidie valt onder de regeling Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking Berkelland 2023.

Op de gemeentelijke website is meer informatie te vinden over de subsidieregeling energiebesparing.