Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Subsidieregeling Groen voor Rood van start

Als u in het buitengebied een gebouw (max. 500 m²) wilt slopen en op of rondom het sloopperceel natuur en/of landschapselementen wilt aanleggen, dan is de subsidie ‘Groen voor Rood’ misschien iets voor u.

Sloop van gebouwen in combinatie met aanleg van natuur of landschapselementen

Met de Groen voor Rood-subsidie willen we de sloop van overtollige gebouwen in combinatie met de aanleg van natuur en landschapselementen stimuleren. De subsidie bedraagt maximaal € 25,- per te slopen m² en maximaal € 2,- per m² aan te leggen natuur of landschapselement. Er zijn een aantal voorwaarden. Onder andere mag u het te slopen gebouw niet terugbouwen. Ook kan de sloopoppervlakte niet ingezet worden in een andere regeling die ruimtelijke ontwikkelingen op uw erf of op een andere locatie mogelijk maakt (bijvoorbeeld Rood voor Rood of de sloopbonusregeling). De Groen voor Rood-subsidie mag gecombineerd worden met de gemeentelijke asbestsubsidie.
Er is in totaal € 250.000 voor deze regeling beschikbaar.

Wethouder Arjen van Gijssel: “Met Groen voor Rood hebben we de succesvolle regeling uit de periode 2009-2014 nieuw leven ingeblazen. We helpen inwoners met oude schuren graag een handje met deze regeling. Het combineert de sloop van gebouwen met de aanleg van nieuw groen en verfraait meteen ons coulisselandschap.”

Subsidie aanvragen via de website

Een aanvraag voor de Groen voor Rood-subsidie kan via de website van de gemeente worden ingediend. Hier vindt u ook meer informatie. Lees voordat u de subsidie gaat aanvragen eerst goed de subsidieregeling en de informatie op de website door. Bij vragen kunt u contact opnemen met Jan Lubben via 0545 250 250.

Meer mogelijkheden voor sloop of functieverandering van vrijkomende agrarische bebouwing

Groen voor Rood is één van de regelingen die bijdraagt aan het stimuleren van sloop of functieverandering van vrijkomende agrarische bebouwing (vab). Meer informatie over de andere mogelijkheden zoals de sloopsubsidie, rood voor rood of woningsplitsing, vindt u op onze website onder het kopje ‘bouwen, verbouwen en ruimtelijke plannen’ en dan ‘buitengebied’.