Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Taskforce Leef! voor een leefbaarder Borculo

Taskforce Leef! Borculo heeft samen met inwoners en ondernemers de eerste conceptplannen klaar voor een mooier centrum van Borculo. Met meer groen en minder ruimte voor de auto, ontmoetingsplekken en aandacht voor stadshistorie. Deze conceptplannen voor de Veemarkt, het Muraltplein rondom de kerk en het herstel van de Oude Haven liggen vanaf 12 mei ter inzage.

In december 2020 stemde de gemeenteraad in met de visie voor vernieuwing van het centrum van Borculo. Daarna is een werkgroep genaamd Taskforce Leef! gestart met de verdere uitwerking van de plannen. Leef! heeft nadrukkelijk de inwoners en ondernemers in Borculo betrokken om tot concrete plannen te komen. Leef! gaat uit van het principe dat je samen meer bereikt dan alleen. Om samen de stad aantrekkelijker te maken voor inwoners, bezoekers en toeristen zijn er meerdere werkgroepen samengesteld die zich bezighouden met de verschillende ontwikkelingen. Deze werkgroepen hebben de visie verder uitgewerkt in concrete plannen, waarbij de gemeente ondersteunt en expertise levert.

Veemarkt

Rondom de Veemarkt is er meer behoefte aan vergroening van de omgeving. Plantenbakken met natuurlijke materialen moeten een nieuwe sfeer geven aan de Veemarkt. Daarnaast blijft er aandacht voor de stadsfeesten, deze kunnen hier blijven plaatsvinden. De ruimte die vrijkomt in de direct aangrenzende Lange Wal wordt ingericht om de parkeerdruk in de buurt te verlichten.

Muraltplein

Samen met bewoners en ondernemers is gekeken naar de situatie aan het Muraltplein rondom de kerk. De bestaande weg aan de noordkant van de kerk wordt heringericht als plein. Zodat het plein een echte ontmoetingsplek wordt. Omdat bestemmingsverkeer haar weg naar het centrum moet kunnen vinden, wordt ook de zuidzijde van de kerk aangepast.

De Oude Haven

Met het herstellen van De Oude Haven, op de locatie van de voormalige Hema, creëren we een unieke plek voor ontmoeten, water en historie. Deze plek moet een autoluwe omgeving worden met minder ruimte voor auto’s en parkeren.

Gevelfonds

De gemeente heeft sinds 2020 een Gevelfonds voor Borculo opengesteld. Dit is een subsidieregeling van € 100.000 bedoeld om gevels in centrumgebied Borculo te herstellen en te verbeteren met oog voor de uitstraling, omgevingskwaliteit, architectuur en historische waarden. Het college heeft besloten het gebied van het Gevelfonds te verruimen. Dit houdt in dat er meer gevels in aanmerking komen voor herstel van architectuur en historische waarden. En dat komt de uitstraling van de stad Borculo ten goede. Op de pagina van het gevelfonds leest u welke voorwaarden er zijn om in aanmerking te komen. Daar kunt u ook direct een aanvraag doen.  

Plannen ter inzage

De plannen liggen vanaf 12 mei 4 weken ter inzage, de verkeerswijzigingen ligt vanaf 12 mei 6 weken ter inzage. Via de website van Leef! kunt u de plannen digitaal inzien. Dit kan ook tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Borculo. Reageren op de plannen kan via LEEFborculo@gemeenteberkelland.nl. Het gevelfonds is per direct van kracht, hier kan niet op gereageerd worden.