Terug naar het overzicht

Twee militaire oefeningen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

1. Militaire oefening op 25 oktober

Het ministerie van Defensie houdt van 25 tot en met 27 oktober 2021 een oefening. De oefening speelt zich onder andere af in Berkelland. De militairen worden maandagmiddag 25 oktober afgezet in de omgeving van Geesteren waar een waarnemings-luisterpost wordt ingericht. Vanuit deze locatie verplaatsen zij zich bij duister te voet via openbare paden en wegen naar het militair oefenterrein ’t Groote Veld. Er doen 45 militairen en 6 voertuigen mee.

Het doel van de oefening

De eenheid beoefent het verplaatsen te voet en het maken van een wateroversteek.

2. Militaire oefening van 25 oktober tot en met 5 november

Er wordt een militaire oefening gehouden van 25 oktober tot en met 5 november 2021. De oefening speelt zich af in het gebied tussen Arnhem, Apeldoorn, Hengelo en Groenlo, dus ook in Berkelland. Er doen 24 militairen en 13 voertuigen mee.

Het doel van de oefening

De eenheid gaat zowel bereden als te voet verkenningen uitvoeren in het gebied. Bij duisternis worden verkeersknooppunten, overgangen en bruggen onder waarneming gehouden vanuit waarnemingsposten.

Gebruik van wegen en terreinen

De eenheden maken in principe alleen gebruik van openbare wegen, paden en terreinen. Willen de militairen iemands eigen weg gebruiken? Dan vragen ze van te voren toestemming aan de eigenaren of beheerders. Er wordt geprobeerd overlast en hinder te voorkomen.

Extra aandacht voor COVID-19

Personeel van Defensie behoort tot een vitale sector. Ze is daarom deels vrijgesteld van de beperkende maatregelen. Daardoor kan Defensie de noodzakelijke ondersteuning aan de samenleving bieden, en de al opgedragen missies uitvoeren. Ondanks de vrijstelling treedt militair personeel zoveel mogelijk op binnen de richtlijnen van de regering, het RIVM (Rijksdienst Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CEAG (Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid).

Heeft u schade?

Is er, ondanks alles, toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit melden aan: Ministerie van Defensie, Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA  Utrecht. Bellen of mailen kan ook: 030-218 04 20 of jvdclaims@mindef.nl.