Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen in Berkelland

De uitslagen van de provinciale statenverkiezingen (opkomst 72,16 %) en de waterschapsverkiezingen (opkomst Rijn en IJssel 69,88 % en opkomst Vechtstromen 77,72 %) in Berkelland zien er als volgt uit.

Kijk voor een volledig overzicht op onze website: www.gemeenteberkelland.nl/verkiezingen/uitslagen.

Provinciale staten

Partij Aantal stemmen Percentage
VVD 2048 7,96%
Forum voor Democratie 529 2,06%
CDA 2040 7,93%
GroenLinks 1117 4,34%
PvdA 2442 9,49%
D66 744 2,89%
ChristenUnie 445 1,73%
PVV 741 2,88%
SP 712 2,77%
SGP 45 0,17%
Partij voor de Dieren 592 2,30%
50PLUS 500 1,94%
Lokale Partijen Gelderland 301 1,17%
BBB 12074 46,94%
ONS Gelderland 60 0,23%
BVNL 113 0,44%
JA21 736 2,86%
Volt 482 1,87%
Uitslag provinciale statenverkiezingen 2023

Waterschap Rijn en IJssel

Partij Aantal stemmen Percentage
CDA 2435 9,70%
Water Natuurlijk 1771 7,06%
PvdA 2161 8,61%
VVD 1172 4,67%
Vrienden van de Berkel 6262 24,95%
50PLUS 468 1,86%
AWP voor water, klimaat en natuur 323 1,29%
OndernemendWater 501 2,00%
BBB 10004 39,86%
Uitslag verkiezingen Waterschap Rijn en IJssel 2023

Waterschap Vechtstromen

Partij Aantal stemmen Percentage
Water Natuurlijk 8 5,63%
CDA 24 16,90%
AWP voor water, klimaat en natuur 3 2,11%
VVD 6 4,23%
50PLUS 1 0,70%
ChristenUnie 2 1,41%
Ouderenpartij 1 0,70%
SGP 0 0,00%
BBB 97 68,31%
BVNL 0 0,00%
Uitslag verkiezingen Waterschap Vechtstromen 2023