Terug naar het overzicht

Vervolgbijeenkomst 'Naar een aardgasvrij Berkelland' op 26 oktober

Op dit moment gebruiken we voor de verwarming van gebouwen, woningen en niet-woningen nog vooral aardgas. Tegelijkertijd leidt de CO2-uitstoot door het gebruik van aardgas tot klimaatverandering en veroorzaakt de winning ervan problemen als aardbevingen in Groningen. In het landelijke Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat voor 2050 heel Nederland aardgasvrij moet zijn. Dit betekent dat gebouwen (woningen en niet-woningen) die nu zijn aangesloten op het aardgas gebruik moeten gaan maken van een andere bron dan aardgas.

Transitievisie Warmte gemeente Berkelland: (on)mogelijkheden in beeld gebracht

De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met het opstellen van een Transitievisie Warmte voor de gemeente Berkelland. Adviesbureau Royal HaskoningDHV heeft ons daarbij geholpen. In deze Transitievisie Warmte beschrijven we onder andere welke alternatieven voor aardgas er zijn om gebouwen te verwarmen. Op 2 september 2021 heeft over de Transitievisie Warmte ook een goed bezochte bijeenkomst plaatsgevonden.

26 oktober: informeren over inhoud Transitievisie Warmte

De opbrengsten van de bijeenkomst op 2 september zijn betrokken bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. Op dinsdag 26 oktober informeren we geïnteresseerden over de inhoud van de Transitievisie Warmte. Daarover neemt de gemeenteraad in december een besluit. Daarnaast wordt toegelicht hoe na het besluit van de gemeenteraad naar verwachting invulling wordt gegeven aan de Transitievisie Warmte.

De huidige situatie rondom corona laat het toe dat de bijeenkomst op 26 oktober plaatsvindt in het gemeentehuis in Borculo. De bijeenkomst staat gepland van 19.30 tot 21.30 uur. U kunt zich tot en met zondag 24 oktober aanmelden door te mailen naar y.kleinbraskamp@gemeenteberkelland.nl. Vervolgens ontvangt u van ons een bevestiging van uw aanmelding met eventuele nadere instructies. Ook voor vragen kunt u via dit e-mailadres contact opnemen met de heer Klein Braskamp, of bellen naar 06 86 89 05 72.