Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Welzijnsraad vergadert 10 april

De Welzijnsraad vergadert op woensdag 10 april in het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. De vergadering start om 20.00 uur. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Voorafgaand aan de vergadering is er van 19.30 tot 19.45 uur een inloopmoment en kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit, uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur, melden door te bellen naar de gemeente Berkelland: 0545 250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Onderwerpen in de vergadering

De Welzijnsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college over het sociaal domein en de lokale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. In de vergadering van 10 april worden de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein besproken.

Wat doet de Welzijnsraad

Bent u nieuwsgierig naar wat de Welzijnsraad de afgelopen tijd heeft gedaan? Kijk voor meer informatie op www.gemeenteberkelland.nl/welzijnsraad en/of e-mail naar welzijnsraad@gemeenteberkelland.nl.