Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Welzijnsraad vergadert 8 mei

De Welzijnsraad vergadert in mei in het gemeentehuis van Berkelland, aan de Marktstraat 1 in Borculo. Deze vergadering vindt plaats op woensdag 8 mei om 20.00 uur. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Voorafgaand aan deze vergadering is er van 19.30 tot 19.45 uur een inloopmoment en kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit – uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur – melden door te bellen naar de gemeente Berkelland: 0545-250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Onderwerpen in de vergadering

De Welzijnsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college over het sociaal domein en de lokale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. In de vergadering van 8 mei worden de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein besproken en wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Wat doet de Welzijnsraad

Bent u nieuwsgierig naar wat de Welzijnsraad de afgelopen tijd heeft gedaan? Kijk voor meer informatie op www.gemeenteberkelland.nl/welzijnsraad en/of e-mail naar welzijnsraad@gemeenteberkelland.nl.