Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Zitting van het gemeentelijk stembureau

Voor de Europees Parlementsverkiezing is een gemeentelijk stembureau vastgesteld. De zittingen zijn openbaar.

Vrijdag 7 juni 2024

Het gemeentelijk stembureau controleert tijdens de zitting de tellingen van de proces-verbalen van de stembureaus. Tevens stelt het gemeentelijk stembureau ten aanzien van iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vast. Hierna wordt de zitting geschorst. De uitslag wordt niet bekend gemaakt aan de aanwezigen en het proces-verbaal wordt niet ondertekend. 

Deze zitting is van 9.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis. De zitting kan eerder afgelopen zijn. Ook kan de zitting geschorst worden en op maandag 10 juni voortgezet worden. 

Maandag 10 juni 2024

Hervatting openbare zitting van het gemeentelijk stembureau. In deze zitting wordt alleen het proces-verbaal ondertekend. Deze zitting is om 9.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.