Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cultuurhistorisch erfgoed en monumenten

Onze gemeente heeft een rijk verleden en er is nog veel erfgoed dat daaraan herinnert. Wij vinden het belangrijk dat dit in stand blijft en wordt onderhouden. Samen met de eigenaren en andere betrokkenen zetten we ons daarvoor in.

Onder erfgoed verstaan wij:

  • Beschermde monumenten, zoals huizen en boerderijen, buitenplaatsen en beschermde dorpsgezichten
  • Landschap, zoals ons oude gevarieerde cultuurlandschap en de daarbij horende elementen
  • Archeologie: resten van menselijke bewoning onder de grond
  • De verhalen en de tradities (immaterieel erfgoed)

Cultuur- en Erfgoedvisie 2030

Onze ambities voor de toekomst op het gebied van muziek, kunst, cultuur en erfgoed zijn vastgelegd in de visie ‘Kijk op Cultuur- en Erfgoed Berkelland 2030’. Deze visie is met het bijbehorende uitvoeringsprogramma ‘Verder met Cultuur en Erfgoed 2022-2026’ vastgesteld. U leest de stukken op Erfgoed Berkelland. Vragen hierover kunt u stellen via cultuurenerfgoed@gemeenteberkelland.nl.

Monumenten

De gemeente Berkelland heeft 330 beschermde monumenten. Op Erfgoed Berkelland staan de adressen van deze monumenten. De monumenten zijn aangegeven op een kaart, met daarop meer informatie over de verschillende plekken. Bijvoorbeeld verhalen, oude kaarten, (historische) foto’s, filmpjes en meer. Daarnaast kunt u eenvoudig zoeken via het menu, bijvoorbeeld op dorp of thema.

Een monument verbouwen of veranderen

Wilt u een monument verbouwen of veranderen? Neem dan zo vroeg mogelijk contact met ons op via 0545 250 250. Samen met u bekijkt onze erfgoedadviseur wat de mogelijkheden zijn om uw wensen uit te voeren. En of het de waarde van het monument niet vermindert. Neem ook gerust contact met ons op als u overweegt een monument te kopen en u benieuwd bent naar de mogelijkheden.

Bent u benieuwd waar de gemeente naar kijkt bij aanvragen voor vergunning of subsidie voor een monument? Dit is vastgelegd in het Uitvoeringskader Monumenten. Meer informatie over het aanvragen van monumentensubsidie vindt u op onze algemene subsidiepagina.

Het behoud van monumenten is landelijk geregeld in de Erfgoedwet. Gemeentelijke monumenten zijn aangewezen door de gemeente en dat is geregeld in de Erfgoedverordening Berkelland. Op termijn worden de gemeentelijke monumenten opgenomen in het Omgevingsplan.

Aanwijzen van nieuw monumenten

Het aanwijzen van nieuwe monumenten gebeurt nog af en toe. Dit gebeurt in overleg met de eigenaar.

Open Monumentendag

Wilt u een keer binnenkijken bij een monument? Elk jaar vindt in het 2e weekend van september de Open Monumentendag plaats. Op deze dag zijn alle monumenten open voor bezichtiging.

Archeologie

Naast veel moois boven de grond, ligt er ook veel erfgoed verborgen onder de grond. Omdat we niet precies weten wie, wat, waar en wanneer achtergelaten heeft, hebben we een verwachtingskaart gemaakt. Om te voorkomen dat deze verborgen schatten verloren gaan, is dit vastgelegd in elk bestemmingsplan.

Om goed af te wegen wanneer we bodemvondsten met rust willen laten of toch moeten opgraven zijn regionale afspraken gemaakt. 

Berkellandse erfgoedverenigingen

Wilt u meer weten over de geschiedenis of heeft u interessante informatie, neem dan contact op met een van de erfgoedverenigingen in onze gemeente.

  • Borculo (gebied van de oude gemeente)
  • Eibergen (gebied van de oude gemeente)
  • Neede (gebied van de oude gemeente)
  • Ruurlo (gebied van de oude gemeente)

In Beltrum, Gelselaar en Noordijk zijn ook aparte historische verenigingen actief. De contactgegevens vindt u via internet.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het college van B&W over plannen op het gebied van welstand en monumenten. De commissie vergadert periodiek op woensdagochtend in het gemeentehuis in Borculo voor het beoordelen van bouwplannen voor monumenten en beschermde dorpsgezichten.

Voor meer informatie neemt u contact op met Erna Bulleé, secretaris van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit: 0545 250 250 of info@gemeenteberkelland.nl.