Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Digitaal Opkopers Register

Na een woninginbraak worden gestolen goederen vaak doorverkocht. Het kopen van gestolen goederen noemen we heling, dat is strafbaar. Om het voor dieven zo moeilijk mogelijk te maken om geld te verdienen aan hun inbraken, controleert de gemeente Berkelland actief de in- en verkoopregisters van handelaren te in samenwerking met de politie.

Het voordeel van dit digitale systeem is dat de politie automatisch bericht krijgt, wanneer een goed wordt ingevoerd dat als gestolen geregistreerd staat. Die snelheid van uitwisseling van gegevens met de politie, vergroot de pakkans van helers, inbrekers en veelplegers. Daarbij wordt het hen steeds lastiger gemaakt om hun gestolen goederen te verkopen.

Als handelaar in tweedehands goederen kunt u zich (ongewild) schuldig maken aan een misdrijf als u gestolen goederen in- en/of verkoopt. Daarom is het registreren van gegevens heel belangrijk. Doet u dit niet dan mag u het goed ook niet in- of verkopen. Hiermee wordt u als handelaar beter beschermd. De politie kan aan de hand van aangiftes kijken of voorwerpen die als gestolen staan geregistreerd, terug te vinden zijn in het in- en verkoopregister. Dit kan leiden naar een dader en hiermee kunnen misdrijven worden opgelost.

Het Digitaal Opkopers Register (DOR) is de digitale variant van het wettelijk verplichte in- en verkoopregister voor opkopers. In het DOR registreert u snel en eenvoudig de door u opgekochte en verkochte goederen.

Het register moet worden bijgehouden door opkopers en handelaren in:

 • gebruikte en ongeregelde goederen
 • metalen
 • edelstenen
 • platina
 • goud
 • zilver
 • uurwerken
 • kunstvoorwerpen
 • auto’s
 • motorfietsen
 • bromfietsen
 • fietsen
 • foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur
 • computers
 • laptops
 • telefoons
 • tablets etc

Er is een duidelijke afbakening wie een register moet bijhouden. Indien zeer regelmatig, waarbij geen sprake is van hobbymatig, een tweedehands goed wordt ingekocht en vervolgens doorverkocht dient een register te worden bijgehouden.

De politie krijgt automatisch bericht wanneer u een product in het DOR invoert dat als gestolen geregistreerd staat in de database van gestolen goederen. Als er een match is tussen uw DOR en de database van gestolen goederen neemt de politie contact met u op. U moet het product bewaren tot de politie bij u langs is geweest.

U moet de volgende gegevens registreren bij het inkopen van een goed:

 • Een opeenvolgend volgnummer met betrekking tot het ingekochte goed;
 • De datum van inkoop;
 • Een omschrijving van het goed, daaronder begrepen – voor zover dat mogelijk is – soort, merk en nummer van het goed;
 • De koopprijs of andere voorwaarden van verkrijging van het goed;
 • De naam en het adres van degene van wie het goed is verkregen;
 • Zowel een omschrijving als het nummer van het document waarmee u de identiteit van de aanbieder heeft vastgesteld.

U bent verplicht alle gebruikte of ongeregelde goederen die u verkoopt of op andere wijze overdraagt, te registreren in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register. Daarin wordt vermeld:

 • Het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;
 • De datum van verkoop of overdracht van het goed;
 • Een omschrijving van het goed, daaronder begrepen – voor zover dat mogelijk is – soort, merk en nummer van het goed;
 • De verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;
 • De naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

U bent strafbaar als u een gebruikt of ongeregeld goed verwerft van iemand, zonder dat diegene zijn identiteitsgegevens heeft opgegeven of als u deze gegevens niet opneemt in het register.

U kunt op de website van de politie www.stopheling.nl controleren of u te maken heeft met een gestolen goed. Op uw tablet of smartphone kunt u de ‘Stop heling’ app downloaden. Hiermee kunt u de serie-, IMEI-, chassis- en framenummers en nummerborden scannen om te zien of het goed of vervoermiddel gestolen is. Ook kunt u met deze app uw eigen bezittingen of vervoermiddelen registreren. Mochten uw bezittingen gestolen worden dan zijn de producten makkelijker te traceren.

Bent u opkoper of handelaar van tweedehands goederen meld u dan aan. U krijgt dan een inlogcode voor het Digitaal Opkopers Register. Aanmelden kan bij Astrid Holl van de gemeente Berkelland via telefoonnummer (0545) 250250 of a.holl@gemeenteberkelland.nl.

Zie ook