Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medisch afval

Als u stoma- en nierdialyseafval (medisch afval) heeft, is één grijze afvalcontainer vaak te weinig. U kunt een extra kleine of grote grijze container aanvragen of een afvalpas voor de ondergrondse restafvalcontainer (bij de appartementencomplexen). Om een gratis container of afvalpas te krijgen, heeft u wel een medische verklaring nodig.

Mogelijkheden

Als u stoma- of nierdialyseafval heeft én een medische verklaring, zijn dit de mogelijkheden:

  • U heeft een kleine grijze container en u krijgt er een extra kleine grijze container bij; u betaalt het tarief voor de kleine container.
  • U levert de kleine grijze container in en krijgt een grote grijze container; u betaalt het tarief voor de kleine container.
  • U heeft een grote grijze container en u krijgt een extra kleine grijze container; u betaalt het tarief voor de grote container.
  • U heeft een grote grijze container en heeft geen extra container nodig; u betaalt het tarief voor een kleine container.
  • U houdt uw grijze container en krijgt een afvalpas voor een ondergrondse restafvalcontainer; u betaalt het tarief van de container die u al heeft.

U kunt een extra container of afvalpas digitaal aanvragen. Lukt dit niet, neem dan contact op met de gemeente.

Medische verklaring

Voor een extra container of afvalpas moet u een aanvraag doen. Hier moet u een bewijsstuk aan toevoegen waaruit blijkt dat u vanwege medische redenen voor meer dan een jaar extra veel medisch afval heeft. Dit kan een factuur van de apotheek of verzekeraar zijn of een verklaring van de arts/specialist.

Verschillende soorten medisch afval

  • Medisch afval, zoals stomamateriaal, hoort bij het restafval. Ook plastic medisch afval, zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding en nierdialysemateriaal, hoort bij het restafval. Het afval bevat sporen van medicijnen of bacteriën en kan daarom niet bij het PMD-afval. Dat is onveilig voor de mensen die dat afval sorteren en verwerken. 
  • Spuiten of resten van medicijnen kunt u inleveren bij de apotheek.
  • Incontinentiemateriaal brengt u naar de luiercontainers bij de kinderdagverblijven en verzorgingshuizen.