Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bladkorven en bladeren

In het najaar plaatst de gemeente bladkorven op plekken waar veel en grote bomen staan en waar de bladoverlast groot is. We kunnen niet overal bladkorven plaatsen.

Als de gemeentelijke bomen kaal zijn, verwijderen we het blad van gazons en openbare verharding en voeren dit af. In uw tuin is het beter om het blad in de winterperiode te laten liggen. Bladafval beschermt de planten in uw tuin tegen vorst. In het voorjaar kunt u het afval in uw tuin composteren om later weer in de tuin te verwerken.

Plaatsing en lediging

We plaatsen de bladkorven half oktober en halen deze half december weer weg. Elke week legen we de korven. De bladkorven zijn uitsluitend bedoeld voor het blad van gemeentebomen. U mag geen ander afval dan blad in de korven deponeren.

Buitengebied

Bladafval in het buitengebied lost zich vanzelf op. Daarom komen hier geen bladkorven te staan. Bewoners in het buitengebied hebben veel meer mogelijkheden om de bladeren kwijt te kunnen. Woont u in het buitengebied, dan kunt u bladeren in bermen of bosjes verstrooien, op uw mesthoop gooien of onderploegen op bouwland.