Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bomen kappen

Bent u van plan om één of meerdere bomen te kappen of drastisch te snoeien? En bent u eigenaar van die boom? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. De eigenaar van de boom kan een vergunning aanvragen. In sommige gevallen is een melding mogelijk. Voor vragen of advies over kap van bomen kunt u contact opnemen met de gemeente. De medewerkers kunnen u dan vertellen wat in uw geval de mogelijkheden zijn.

Bomen binnen de bebouwde kom

Voor de hele bebouwde kom geldt dat alleen voor de bomen op de Bijzondere bomenlijst een vergunning moet worden gevraagd als u deze wilt kappen of rigoureus snoeien. U kunt dit zien op de bomenlijst binnen de bebouwde kom.

Bomen op erven en in tuinen buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom is er een splitsing in erven/tuinen enerzijds en de rest van het buitengebied anderzijds. Voor erven en tuinen geldt hetzelfde als binnen de bebouwde kom: hier hoeft alleen voor de bomen die op de Bijzondere bomenlijst staan, een vergunning worden aangevraagd als u deze wilt kappen of rigoureus snoeien. Zie hiervoor de lijst voor tuinen en erven buiten de bebouwde kom.

Bomen buiten de bebouwde kom die niet op een erf of in een tuin staan

Voor bomen buiten de bebouwde kom die niet op een erf of in een tuin staan, geldt dat er meestal een vergunning moet worden gevraagd. Als de boom op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld een dwarsdoorsnede heeft van meer dan 15 centimeter is er een omgevingsvergunning nodig als u de boom wilt kappen of drastisch snoeien.

Enkele uitzonderingen:

  • Bomen die zijn geplant vanwege een opgelegde herplantplicht, zijn altijd vergunningplichtig. Ook als ze nog geen 15 cm doorsnede hebben bereikt op 1,30 m hoogte.
  • Bepaalde werkzaamheden in het kader van beheer mogen zonder vergunning. Bijvoorbeeld knotten van bomen of het afzagen van een houtwal zodat deze weer kan uitgroeien. Als die maatregel voor de 1e keer plaatsvindt, moet wel een vergunning gevraagd worden.
  • Dunning van bosjes is het verwijderen van een aantal bomen om andere bomen meer ruimte te geven. Dit mag zonder vergunning als u voldoet aan bepaalde voorwaarden.
  • Er is geen vergunning nodig voor bepaalde boomsoorten, zoals bomen die gekweekt worden als kerstboom.

Dode bomen en Amerikaanse vogelkers

Voor dode bomen en de Amerikaanse vogelkers is geen vergunning nodig. Hiervoor kunt u een gratis melding doen. Dit moet u 4 weken voor de geplande kap melden. De digitale melding doet u via het Omgevingsloket. Kies bij activiteiten voor ‘Boom kappen of houtopstand vellen – Melding’.

Hoe werkt het aanvragen van een vergunning?

In de Bomenverordening 2023 staan de exacte regels die op dit moment gelden. Bij twijfel of er een vergunning nodig is, kunt u altijd advies vragen bij de gemeente: 0545 250 250.

U kunt een vergunning aanvragen via het omgevingsloket. De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling en beoordeelt of een vergunning verleend kan worden voor het kappen van de bomen. Ook is het mogelijk dat u bomen moet herplanten.

Wachten met kappen

Als de vergunning is verleend, moet u 6 weken wachten voordat u de werkzaamheden mag uitvoeren. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de verleende vergunning. Als er gevaar is, en wachten niet verantwoord is, kunt u dit aangeven. De burgemeester kan dan eventueel toestemming geven voor directe noodkap.

Kosten omgevingsvergunning

  • Aanvragen omgevingsvergunning kappen van 1 boom kost € 25,00.
  • Aanvragen omgevingsvergunning kappen 2 bomen kost € 50,00.
  • Aanvragen omgevingsvergunning kappen 3 bomen kost € 75,00.
  • Aanvragen omgevingsvergunning kappen 4 bomen of meer kost € 100,00.

Buiten de bebouwde kom meldingsplicht provincie

Het kan zijn dat u, behalve een omgevingsvergunning aan te vragen, ook een melding moet doen bij de provincie Gelderland. Deze meldplicht geldt voor het kappen van:

  • beplantingen groter dan 1.000 m2
  • bomenrijen van meer dan 20 bomen

Er zijn enkele uitzonderingen, daarvoor verwijzen wij naar de Provincie Gelderland.