Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Onderhoud openbaar groen

De gemeente zorgt voor het onderhoud van het openbaar groen. Ons groenonderhoud moet voldoen aan een bepaald beeld. Elke categorie in het openbaar groen heeft zijn eigen onderhoudsplan.

Sierbeplanting

  • onkruid in de centrumgebieden, in parken en bij ontsluitingswegen mag niet hoger zijn dan 30 cm.  Voor de overige straten en wijken geldt een maximum van 50 cm
  • bij gazons, trap- en speelvelden mag het gras niet langer zijn dan 7 cm
  • gras rondom obstakels, zoals bomen en paaltjes, mag niet hoger zijn dan 20 cm

Bosbeplanting / bosplantsoen

Komt voor aan de randen van wijken (afschermend groen veelal bestaande uit inheemse beplanting). Alleen de randen van deze bosplantsoenen worden 1 maal per jaar rond de maand september gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.

Ruw gras, grasvelden, natuurterreinen en braakliggende terreinen

  • Komt veel voor aan de randen van wijken. Dit wordt 1-2 maal per jaar gemaaid waarbij het maaisel wordt gehooid en afgevoerd om de flora en fauna meer kansen te geven
  • Braakliggende terreinen en smalle bermen worden 2 x per jaar geklepeld

De gemeente bestrijdt alleen rupsen in gemeentelijke bomen. De inlandse eiken worden met een biologisch middel bespoten. Dit werk voeren we uit in de periode als de eikenbomen in blad komen tot ongeveer 3 weken daarna. In het buitengebied worden niet alle bomen preventief behandeld. In bosgebieden wordt geen bestrijding uitgevoerd omdat de rups hier niet of weinig overlast veroorzaakt. Ook in gebieden waar beschermde vlindersoorten zitten wordt geen bestrijding uitgevoerd. Naast de preventieve bestrijding zet de gemeente Berkelland in op natuurlijke bestrijding van de rups. Dat gebeurt door onder andere het plaatsen van nestkastjes en het gebruiken van bloemenmengsels, die natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aantrekken.

Als u in uw eigen bomen rupsen aantreft moet u zelf contact opnemen met een bedrijf voor bestrijding.

Wij hebben groenbeheerkaarten. Verder zijn er in de gemeente verschillende participatieprojecten.

Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoonnummer 0545 250 250 en vragen naar de ambtenaar Opdrachtgever Groen.