Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Paasvuur

Het paasvuur is een traditioneel evenement waar jaarlijks veel mensen van genieten. Wij willen deze paasvuurtraditie behouden. Maar we dragen met elkaar ook de verantwoordelijkheid om goed te zorgen voor onze natuur. De kans is groot dat een paasvuur door kan gaan, maar de beoordeling is altijd maatwerk. U kunt uw paasvuur alvast melden. Een paasvuur kan 1e of 2e Paasdag worden aangestoken als het weer dit toelaat.

In 2019 hebben wij besloten dat traditie bij paasvuren voor Berkelland belangrijk is. Paasvuren in het buitengebied van Berkelland mogen alleen aangestoken worden als er voor 2019 al vele jaren op die plek een paasvuur werd ontstoken.

Paasvuren ontstaan na 7 december 2004

Voor Paasvuren die pas na 7 december 2004 zijn ontstaan is een AERIUS-berekening (stikstofberekening) nodig. Dat geldt ook voor paasvuren die al bestonden voor 7 december 2004, maar die sinds die tijd gegroeid zijn. Waarom 7 december 2004? Dat is de datum waarop het Natura 2000-gebied onder de bescherming van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) is gekomen. Bestond het paasvuur al voor 7 december 2004, dan is er sprake van bestaand gebruik. Bij ‘bestaand gebruik’ is er geen stikstofberekening nodig.

Na 1 maart is het niet meer mogelijk om een paasvuur te melden!

Er is sprake van een (Berkellandse) traditie als al voor 2019 vele jaren op dezelfde plek een paasvuur werd ontstoken. Als een paasvuur 1 of meerdere jaren niet heeft plaatsgehad (bv droogte of corona) dan breekt dat niet de traditie. 

In de “Nadere regels paasvuren en verbranden snoeihout 2024” staan de regels en voorschriften voor paasvuren.

Maximaal Afstand tot  Bij windkracht 3 Bij windkracht 4
5 m3 Bebouwing/opslag 30 45
  Bos/hei/veen 100 150
  Openbare weg 25 35
  Opgaande begroeiing 25 35
       
25 m3 Bebouwing/opslag 50 75
  Bos/hei/veen 100 150
  Openbare weg 40 60
  Opgaande begroeiing 40 60
       
100 m3 Bebouwing/opslag 80 120
  Bos/hei/veen 155 230
  Openbare weg 65 95
  Opgaande begroeiing 65 95

Dat kan, mits de variabele kenmerken (grootte vuur, verkeersbewegingen) in de berekening worden aangepast naar 2024. Daardoor ontstaat een actuele berekening.