Paasvuur

Het paasvuur is een traditioneel evenement waar jaarlijks veel mensen van genieten. Wij willen deze paasvuurtraditie behouden. Een paasvuur kan 1e of 2e Paasdag worden aangestoken als het weer dit toelaat.

Na de melding bezoekt de brandweer vooraf de locatie. Dan wordt gekeken of voldaan kan worden aan de richtlijnen van de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio heeft afstanden vastgesteld waarbinnen de paasvuren veilig kunnen worden aangestoken. Voldoet een paasvuur aan de richtlijnen, dan kan het ook bij langdurige droogte worden aangestoken.

Een paasvuur in de (kleine) kernen en buurtschappen is in ieder geval toegestaan als dit paasvuur voldoet aan de richtlijnen. Daarbij hoeft er geen sprake te zijn van traditie. Ligt een paasvuur daarbuiten? Dan kan er alleen gestookt worden als er al vele jaren op die plek een paasvuur wordt ontstoken.

Na 1 maart is het niet meer mogelijk om een paasvuur te melden!

In de “Nadere regels paasvuren en verbranden snoeihout 2021” staan de regels en voorschriften voor paasvuren.

Maximaal Afstand tot  Bij windkracht 3 Bij windkracht 4
5 m3 Bebouwing/opslag 30 45
  Bos/hei/veen 100 150
  Openbare weg 25 35
  Opgaande begroeiing 25 35
       
25 m3 Bebouwing/opslag 50 75
  Bos/hei/veen 100 150
  Openbare weg 40 60
  Opgaande begroeiing 40 60
       
100 m3 Bebouwing/opslag 80 120
  Bos/hei/veen 155 230
  Openbare weg 65 95
  Opgaande begroeiing 65 95