Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verbod vuur te stoken

Het aanleggen of stoken in de open lucht is niet zomaar toegestaan. U kunt alleen snoeihout verbranden van 1 oktober tot 15 maart. Na 15 maart begint voor de meeste vogels het vogelbroedseizoen en is stoken niet meer mogelijk. Wij maken een uitzondering voor ziek hout.

Vanaf 30 september is het weer mogelijk om een melding te doen via onze website.

Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een e-mail sturen.

Wij kunnen u de ontheffing weigeren in het belang van:

  • de openbare orde
  • de openbare veiligheid
  • de volksgezondheid
  • de bescherming van het milieu
  • het in strijd zijn met het bestemmingsplan

Verder krijgt u geen ontheffing in de periode van 15 maart tot 1 oktober.

Het verbod geldt niet als het gaat om:

  • verlichting door kaarsen of fakkels of iets dergelijks
  • sfeervuren zoals terrashaarden, en vuurkorven, als u geen afvalstoffen verbrandt
  • vuur voor koken, bakken of braden (barbecues)

Uiteraard mag dit alleen als het vuur stoken geen (brand)gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert.