Belastingen

De gemeente heft verschillende soorten belastingen, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en toeristenbelasting. 

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor inzameling, vervoer en verwerking van huishoudelijk afval. Elk huishouden moet afvalstoffenheffing betalen, ook als u het afval nooit meegeeft.

Toeristenbelasting

Verhuurt u kamers of kampeerruimte aan toeristen of andere bezoekers aan de gemeente? Dan moet u toeristenbelasting betalen. 

U ontvangt uw rekening van GBTWente

De gemeente heeft het innen van de Afvalstoffenheffing en Toeristenbelasting uitbesteed aan gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). Dit houdt in dat u de rekening voor de belastingen ontvangt GBTwente.

Meer informatie

Voor informatie over deze belastingen kunt u bellen met GBTwente via: 053 4815 888. Medewerkers van GBTwente beantwoorden al uw vragen. Meer informatie over gemeentelijke belastingen en tarieven vindt u op de website van GBTwente.

Rioolheffing

Ieder huishouden, bedrijf of instelling dat gebruik maakt van het riool moet rioolheffing betalen. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering.

Rioolheffing huishouden

Voor de rioolheffing is de situatie van het huishouden op 1 januari van elk jaar bepalend. Dit wil zeggen dat de persoon die op 1 januari eigenaar is, de aanslag voor dat hele jaar moet betalen. Een verkoop na 1 januari heeft hier geen invloed op. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen rioolheffing meer te betalen.

De hoogte van de kosten wordt bepaald door de hoeveelheid afvalwater

De rioolheffing is afhankelijk van het aantal kubieke meters afvalwater dat u via het riool afvoert. Het aantal kubieke meters afvalwater is gelijk gesteld aan het aantal kubieke meters dat u hebt verbruikt.

Agrarische bedrijven

Bij agrarische bedrijven wordt de rioolheffing anders berekend. Hierbij gaat de gemeente uit van het aantal personen die op het bedrijf woont. Per persoon wordt 45 m3 berekend. We gaan niet uit van het waterverbruik, omdat het meeste water niet op het riool wordt geloosd.

Gesplitste woningen

Bij panden die uit meerdere woningen bestaan (gesplitste woningen) kan meerdere malen rioolheffingen in rekening worden gebracht. Dit gebeurt als er meerdere zelfstandige gedeelten zijn die afzonderlijk worden gebruikt. 

U ontvangt de rekening rioolheffing van Vitens

U ontvangen de rekening voor de rioolheffing van Vitens. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen

• Heeft u een laag inkomen, ontvangt u bijstand of heeft u geen vermogen?
• Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
• Kwijtschelding betekent dat u (als u aan de voorwaarden voldoet) geen of minder belasting hoeft te betalen.

Om te zien of u in aanmerking komt voor kwijtschelding gaat u naar de website van GBTwente. Daar staan alle voorwaarden vermeld en kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, de kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Wilt u bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen? Het gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente) zorgt voor de uitvoering van de gemeentelijke belastingen en Wet WOZ. Als u meer wilt weten, belt u het Belastingkantoor via 053 481 58 88. Wilt u bezwaar maken, ga dan naar MijnGBTwente.