Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gemeentelijke belastingen

De gemeente heft verschillende soorten belastingen, zoals onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en toeristenbelasting. 

U ontvangt uw rekening van GBTwente

De gemeente heeft het innen van verschillende gemeentelijke belastingen uitbesteed aan gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). Dit houdt in dat u de rekeningen voor de belastingen ontvangt van GBTwente. In februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen in uw berichtenbox van MijnOverheid of per post in uw brievenbus.

Voor informatie over gemeentelijke belastingen kunt u bellen met GBTwente via: 088 64 64 802. Medewerkers van GBTwente beantwoorden al uw vragen. Meer informatie over gemeentelijke belastingen en tarieven vindt u op de website van GBTwente.

Tarieven

Op de website van GBTwente vindt u een overzicht met de tarieven van gemeentelijke belastingen.

Er zijn verschillende soorten gemeentelijke belastingen

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor inzameling, vervoer en verwerking van huishoudelijk afval. Elk huishouden moet afvalstoffenheffing betalen, ook als u het afval nooit meegeeft.

Toeristenbelasting

Verhuurt u kamers of kampeerruimte aan toeristen of andere bezoekers aan de gemeente? Dan moet u toeristenbelasting betalen. 

Onroerende zaakbelasting en WOZ-waarde

Onroerende zaakbelasting (OZB) is de belasting die u betaalt als u eigenaar bent van een woning, een ander gebouw of een stuk grond. Ook als u een gebouw of een stuk grond huurt, betaalt u OZB. Hoe hoog de OZB is, hangt af van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van het gebouw of de grond en van de hoogte van het OZB-tarief.

U kunt uw WOZ-waarde bekijken via het WOZ-waardeloket.

Rioolheffing

Ieder huishouden, bedrijf of instelling dat gebruik maakt van het riool moet rioolheffing betalen. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering.

De rioolheffing bestaat uit twee gedeelten: Een eigenaren gedeelte en een gebruikers gedeelte.
Voor de eigenaar geldt de toestand op 1 januari van een belastingjaar en geldt voor het gehele jaar.
Voor de gebruikers geldt dat de aanslag rioolheffing gebaseerd is op het waterverbruik.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen

Heeft u een laag inkomen, ontvangt u bijstand of heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Kwijtschelding betekent dat u (als u aan de voorwaarden voldoet) geen of minder belasting hoeft te betalen.

Om te zien of u in aanmerking komt voor kwijtschelding gaat u naar de website van GBTwente. Daar staan alle voorwaarden vermeld en kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, de kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen of klopt er iets niet? Neem dan contact op met GBTwente. Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde van uw woning of pand dan kunt u bezwaar maken. Dit kan via de QR-code op uw aanslag. Scan deze code met de camera van uw telefoon of met een QR code scanner. Als u de QR-code heeft gescand controleer dan uw persoonlijke gegevens. Daarna vult u de reden voor uw bezwaar in en verstuurt u het bezwaar naar GBTwente. Het gemeentelijk Belastingkantoor Twente zorgt voor de uitvoering van de gemeentelijke belastingen en Wet WOZ. Als u meer wilt weten, belt u het Belastingkantoor via 053 481 58 88 of ga naar MijnGBTwente.