Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aanvraag procesbegeleiding voor verduurzamen accommodaties

Er is een proef gestart om organisatie en verenigingen te helpen bij het maken van plannen voor het verduurzamen van hun accommodatie. Voor veel organisaties is het lastig om te bepalen waar en hoe te beginnen. Daarvoor is nu (voor een beperkt aantal verenigingen) geld beschikbaar om hulp van een expert op het gebied van verduurzaming in te schakelen.

Expert kan helpen!

Voor veel maatschappelijke organisaties is het lastig te bepalen waar en hoe te beginnen met de verduurzaming van hun accommodatie. Vooral de vele beslissingen in de voorbereiding maken het moeilijker echte stappen te zetten. Om deze reden kiest de gemeente ervoor om een proef te starten waarin clubs, verenigingen en dorpshuizen hierin begeleid kunnen worden. Zij krijgen hulp van een expert op het gebied van verduurzaming en het daadwerkelijk overgaan tot het realiseren van maatregelen. Deze begeleider weet waar het effectiefst kan worden ingegrepen, welke maatregelen hiervoor gepast zijn en hoe dit efficiënt te financieren.

Wie komen in aanmerking voor procesbegeleiding?

Aan dit project kunnen sport- en cultuurverenigingen, dorpshuizen en wijkgebouwen deelnemen. Er zijn in totaal 25 plekken beschikbaar. Plaatsen zullen worden vergeven in volgorde van aanmelding.

Aanmelden en eenmalige eigen bijdrage van 100 euro

Organisaties en verenigingen die in aanmerking willen komen kunnen zich aanmelden via het digitale formulier. Om de aanmelding goed te volbrengen heeft u eHerkenning nodig. Verder vragen wij voor een eenmalige eigen bijdrage van 100 euro van verenigingen en willen wij dat u gedurende 3 jaar het energieverbruik monitort. De mogelijkheden en voorwaarden voor het monitoren worden voor aanvang met elkaar besproken en vastgesteld.

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar energie@gemeenteberkelland.nl.