Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Berkellands Naoberfonds

Het Berkellands Naoberfonds heeft als doel de leefbaarheid in de gemeente te vergroten. Jaarlijks is er een budget beschikbaar voor goede ideeën van inwoners, verenigingen, stichtingen of andere organisaties. Een idee is goed als het een positieve bijdrage levert aan de Berkellandse samenleving én aantoonbaar draagvlak in de wijk of buurt heeft. Het heeft de voorkeur als het idee ook inzetbaar is in andere plaatsen in de gemeente. Het idee mag geen winstoogmerk hebben. Het Naoberfonds is bedoeld voor plannen die inwoners zelf organiseren, en waarbij zij zelf tijd, middelen en menskracht inbrengen.

Onafhankelijke adviescommissie

Een onafhankelijke adviescommissie, die bestaat uit 5 inwoners en een vertegenwoordiging van de gemeente, beoordeelt elke maand de ingediende ideeën. De commissie geeft advies vanuit haar brede maatschappelijke blik. Bij aanvragen tot €10.000 kent de commissie zelf de bijdrage toe. Gaat het om een aanvraag van meer dan €10.000, dan brengt de commissie een advies uit op basis waarvan het college een besluit neemt. Het minimale bedrag voor een bijdrage uit het fonds is €250 en het maximale bedrag is €25.000.

De onafhankelijke adviescommissie bestaat uit inwoners uit diverse kernen van de gemeente Berkelland.

Wekelijks spreekuur initiatievenbegeleider

Heeft u een mooi plan? Kom dan naar het wekelijks spreekuur in het gemeentehuis. Het spreekuur is op vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Er is een initiatievenbegeleider aanwezig die u helpt u om van uw plan een initiatief te maken. Het is handig om uw afspraak voor te bereiden door eerst deze vragenlijst in te vullen. U kunt het beste uw komst vooraf melden door te mailen naar: naoberfonds@gemeenteberkelland.nl, hij neemt dan contact met u op.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling gelden een aantal voorwaarden:

 • Het initiatief moet leiden tot meer sociale interactie en binding tussen inwoners.
 • Het initiatief moet aantoonbaar draagvlak in de wijk of buurt hebben (de initiatiefnemer toont dit bijvoorbeeld aan met een handtekeningenlijst).
 • Het gevraagde bedrag is redelijk in relatie tot de omvang en inhoud van het initiatief, en minimaal 25% van het totale bedrag is zelf ingebracht, waarbij vrijwilligersuren à €25 in de begroting kunnen worden opgenomen.
 • De initiatiefnemer is een particulier of een organisatie zonder winstoogmerk.
 • Het initiatief mag niet strijdig zijn met gemeentelijk beleid.
 • De aanvragers moeten het initiatief zelf (waar mogelijk binnen de geldende regelgeving en veiligheidsvoorschriften) uitvoeren.
 • Alleen daadwerkelijke kosten worden vergoed.
 • Het project is op korte termijn (uiterlijk binnen een jaar) te realiseren.
 • Er is geen sprake van investeringen die tot ongedekte meerjarige onderhoudslasten voor de gemeente leiden.
 • Er zijn geen voorliggende gemeentelijke voorzieningen, zoals andere gemeentelijke subsidieregelingen.
 • Het plan heeft een positief effect op de samenleving
 • Het plan sluit aan bij gemeentelijke kaders en wensen, hiervoor hanteert de commissie onder andere het collegeprogramma en de programmabegroting
 • Het plan draagt bij aan maatschappelijke opgaven.

Er wordt geen subsidie verleend voor:

 • het oprichten, onderhouden of verbeteren van gebouwen; tenzij aantoonbaar voorwaardelijk voor de beoogde activiteiten
 • catering, maaltijden, consumpties, eten en drinken
 • buurtfeesten
 • het organiseren van tentoonstellingen of optredens
 • onvoorziene kosten
 • kinderopvang
 • reiskosten, vrijwilligersvergoedingen, presentjes, prijzen voor verlotingen etc.
 • uitgaven die directe inkomsten genereren, bijvoorbeeld (programma)boekjes of entreekaartjes

Meer informatie

Subsidieregeling Berkellands Naoberfonds

2024

 • Weggeefkast Borculo € 500,00
 • Weggeefhuus Borculo € 600,00
 • Eetcafé Rekken € 2.500,00

2023

 • Kleding voor klootschietvereniging en sociale contacten binnen vereniging € 1.625
 • Project Geesteren Straalt € 4790
 • Troubadours van Berkel tot Baakse Beek € 5000 als startbijdrage
 • Uit de Put festival € 5000 als startbijdrage voor de pilot
 • Groen schoolplein Wonderwijs, bijdrage afhankelijk van inleveren offertes en kostenspecificaties
 • Straatversiering Septemberfeest Koningin Julianastraat Borculo € 500
 • Educatieproject Vrijheidsbos Geesteren € 15.000
 • Vervoersdienst Electro Car Eibergen € 2.500
 • Pasen in Eibergen € 500
 • Naoberweide bij Muziektheater Beltrum € 2.500
 • Hulpmiddelen verfraaiing rotonde Ruurlo € 1.250,00
 • Jeu de boulesbaan en speeltoestellen in Rietmolen € 9.562,74
 • Verlichting Berkel en bioscoop in Sint Nicolaasperiode Borculo € 4.000,00

2022

 • Dansgardepakjes dansmariekes Neede € 1.300,-
 • Winterfestival Neede € 3.500,-
 • Muziektheater Beltrum maximaal € 10.000,- (afhankelijk van de eventuele bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds)
 • Filmhuisje Eibergen: € 4.500
 • Parkinson Café Neede: € 2.745
 • Voorzieningen Eetcafé Beltrum: € 5.000
 • Open schoolplein Menno ter Braakschool Eibergen: € 7.500
 • Beleef Borculo Sint Nicolaasstad: € 10.000
 • Volksfeest Eibergen voor iedereen: bedrag wordt nog ingevuld aan hand aantal deelnemers project
 • Project Ouderensoos Zwols Holt: €4.791
 • Tillift voor mindervalide vaargasten voor de Berkelschippers Eibergen: €6.600

2021

 • Podium Eibergen €4.999,-
 • Project duo-fiets Noordijk €4.325,-
 • AED Rietmolen €5.000,-
 • Muzikaal project voor jeugd Ruurlo €4.570,-
 • Kerstdorp Gelselaar €5.000,-
 • Klimbos achter school Eibergen €5.000,-
 • Kindcentrum Noordijk €3.100,-
 • De Toltuin (1e fase) €2.000,-
 • Duofiets Geesteren €2.000,-

2020

 • Midwinterhoornplantage € 25.000
 • Jeu de boulesbaan Borculo € 250
 • Stobbenmonument Stormramp Borculo € 250
 • Tablets voor PCOB € 1360,75
 • Boomhut op schoolplein Ruurlo € 3000
 • Samenwerking tussen verenigingen en stichtingen Neede € 3375
 • Proeftuin Magazine € 2750
 • Keuken wijkgebouw Borculo om meer activiteiten samen te brengen € 5000
 • Kunst-cursus voor minder validen € 785
 • Aanleg waterspeelplaats Speeltuin Neede € 5000
 • Aanplanten Voedselbos € 5000
 • Sfeerverlichting en activiteiten Beltrum € 5000
 • Starten app voor ouderen tegen eenzaamheid € 4999

2019

 • Onderhoud speeltoestellen speeltuinvereniging € 5000
 • Bankjes Rekken € 1733
 • Opruimen Zwerfafval via € 5000
 • Doorgeven geschiedenis en educatieve activiteiten Synagoge € 3000
 • Spelen om de school Eibergen
 • Burgerlokaal voor onderling ontmoeten inwoners € 2575
 • Activiteiten DOM Eibergen € 4928

Natuurlijk zijn er subsidieaanvragen die niet worden gehonoreerd, omdat zij niet voldoen aan de criteria. Heeft u vragen? Benader de ambtelijk ondersteuner, Marja Schulenberg via: m.schulenberg@gemeenteberkelland.nl of de gemeente Berkelland via 0545 250 250.