Berkellands Naoberfonds

Het Berkellands Naoberfonds heeft als doel de leefbaarheid in de gemeente te vergroten. Jaarlijks is er een budget van €100.000 beschikbaar voor goede ideeën van inwoners, verenigingen, stichtingen of andere organisaties. Een idee is goed als het een positieve bijdrage levert aan de Berkellandse samenleving én aantoonbaar draagvlak in de wijk of buurt heeft. Het heeft de voorkeur als het idee ook inzetbaar is in andere plaatsen in de gemeente. Het idee mag geen winstoogmerk hebben. Het Naoberfonds is bedoeld voor plannen die inwoners zelf organiseren, en waarbij zij zelf tijd, middelen en menskracht inbrengen.

Onafhankelijke adviescommissie

Een onafhankelijke adviescommissie, die bestaat uit 5 inwoners en een vertegenwoordiging van de gemeente, beoordeelt elke maand de ingediende ideeën. De commissie geeft advies vanuit haar brede maatschappelijke blik. Bij aanvragen tot €5.000 kent de commissie zelf de bijdrage toe. Gaat het om een aanvraag van meer dan €5.000, dan brengt de commissie een advies uit op basis waarvan het college een besluit neemt. Het minimale bedrag voor een bijdrage uit het fonds is €250 en het maximale bedrag is €25.000.

De burgerleden van de Adviescommissie Naoberfonds zijn van links naar rechts: Kees Koolschijn uit Ruurlo, Jo Kloosters uit Borculo, Raph Schouten uit Eibergen, Han ten Brinke uit Neede en Anouk Meerbeek uit Ruurlo.
De burgerleden van de adviescommissie zijn van links naar rechts: Kees Koolschijn, Jo Kloosters, Raph Schouten, Han ten Brinke en Anouk Meerbeek.

Wekelijks spreekuur ideeëndokter

Heeft u een mooi plan? Kom dan naar het wekelijks spreekuur in het gemeentehuis. De ideeëndokter Johan Godschalk helpt u om van uw plan een initiatief te maken. Het spreekuur is op vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Het is handig om uw afspraak voor te bereiden door eerst deze vragenlijst in te vullen. U kunt het beste uw komst vooraf melden door te mailen naar: johangodschalk@hotmail.com, hij neemt dan contact met u op.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling gelden een aantal voorwaarden:

 • Het initiatief moet leiden tot meer sociale interactie en binding tussen inwoners.
 • Het initiatief moet aantoonbaar draagvlak in de wijk of buurt hebben (de initiatiefnemer toont dit bijvoorbeeld aan met een handtekeningenlijst).
 • Het gevraagde bedrag is redelijk in relatie tot de omvang en inhoud van het initiatief, en minimaal 25% van het totale bedrag is zelf ingebracht, waarbij vrijwilligersuren à €25 in de begroting kunnen worden opgenomen.
 • De initiatiefnemer is een particulier of een organisatie zonder winstoogmerk.
 • Het initiatief mag niet strijdig zijn met gemeentelijk beleid.
 • De aanvragers moeten het initiatief zelf (waar mogelijk binnen de geldende regelgeving en veiligheidsvoorschriften) uitvoeren.
 • Alleen daadwerkelijke kosten worden vergoed.
 • Het project is op korte termijn (uiterlijk binnen een jaar) te realiseren.
 • Er is geen sprake van investeringen die tot ongedekte meerjarige onderhoudslasten voor de gemeente leiden.
 • Er zijn geen voorliggende gemeentelijke voorzieningen, zoals andere gemeentelijke subsidieregelingen.
 • Het plan heeft een positief effect op de samenleving
 • Het plan sluit aan bij gemeentelijke kaders en wensen, hiervoor hanteert de commissie onder andere het collegeprogramma en de programmabegroting
 • Het plan draagt bij aan maatschappelijke opgaven.

Er wordt geen subsidie verleend voor:

 • het oprichten, onderhouden of verbeteren van gebouwen; tenzij aantoonbaar voorwaardelijk voor de beoogde activiteiten
 • catering, maaltijden, consumpties, eten en drinken
 • buurtfeesten
 • het organiseren van tentoonstellingen of optredens
 • onvoorziene kosten
 • kinderopvang
 • reiskosten, vrijwilligersvergoedingen, presentjes, prijzen voor verlotingen etc.
 • uitgaven die directe inkomsten genereren, bijvoorbeeld (programma)boekjes of entreekaartjes

Meer informatie

Subsidieregeling Berkellands Naoberfonds

Ingediende projecten 2021

Toegewezen

 • Podium Eibergen €4.999,-
 • Project duo-fiets Noordijk €4.325,-
 • AED Rietmolen €5.000,-
 • Muzikaal project voor jeugd Ruurlo €4.570,-
 • Kerstdorp Gelselaar €5.000,-
 • Klimbos achter school Eibergen €5.000,-
 • Netwerklocatie met flexplekken in natuur €2.000,- (1e fase)

Afgewezen

 • Kledingproject vrijwilligers van een stichting (omdat kleding niet de leefbaarheid bevordert)
 • 2 routes Berkelland langs spirituele plekken (omdat project te individualistisch is en leefbaarheid niet bevordert)
 • Kunstwerk Willem Sluiter (omdat project niet de leefbaarheid bevordert)