Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidie energiebesparing

Buurten, wijken, verenigingen, stichtingen, maatschappelijke instellingen, netwerken, groepen inwoners en ondernemers kunnen subsidie vragen voor concrete plannen die leiden tot 33% energiebesparing of duurzame energieopwekking op de project locatie.

Het moet gaan om een gezamenlijk initiatief. Per initiatief wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd tot een maximum van € 10.000. De initiatiefnemers moeten ook minimaal 50% zelf investeren.

De subsidie valt onder de regeling Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking Berkelland 2023.

Voorbeelden van energiebesparing die in aanmerking kunnen komen voor subsidie zijn:

 • restwarmteprojecten
 • aardwarmte installaties
 • warmtepompen
 • zonneboilers
 • LED verlichting
 • isolatie
 • kleine en middelgrote windturbines
 • zonnedaken
 • zon- grondopstellingen
 • bijbehorende energieopslag
 • biomassa(verbrandings)installaties

Voorwaarden

 • Het initiatief moet leiden tot energiebesparing of opwekking van duurzame energie in kubieke meters aardgas of kilowattuur elektriciteit van tenminste 33% van het huidige verbruik op de projectlocatie in Berkelland. Dit moet worden aangetoond met indicaties, berekeningen, literatuur of ervaringscijfers.
 • De omvang van het verbruik op de projectlocatie bedraagt minimaal 17.000 kWh per jaar elektriciteit en/of 12.500 m3 aardgas per jaar (vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van 5 huishoudens).
 • Het initiatief moet realistisch en maatschappelijk draagvlak hebben.
 • Het initiatief moet haalbaar of uitvoerbaar zijn binnen de in de aanvraag vermelde planning en/of binnen maximaal 1 jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking.
 • De aanvrager moet minimaal 50% zelf financieren.  

Aanvragen subsidie

We willen graag in een vroeg stadium met initiatiefnemers overleggen. Om duidelijk te krijgen wat er nog nodig is om voor subsidie in aanmerking te komen en waar de gemeente kan helpen.

Heeft u een idee, een plan? Denk dan vast na over de volgende vragen:

Het initiatief. Waar gaat het over?

 • Wat is het doel van het initiatief? Hoeveel energie (in kuub gas, kwh elektriciteit) gaat u besparen of duurzaam opwekken? En hoe wilt u dat doen?
 • Is het initiatief makkelijk groter of kleiner te maken?
 • Kan het eventueel op een andere locatie worden uitgevoerd?
 • Is het initiatief concreet en realiseerbaar?
 • Wat is het financiële plaatje?
 • Van wie krijgt u nog meer geld/subsidie/lening?
 • Wat brengt u zelf in? Wat heeft u van de gemeente nodig?

Achtergronden. Wie doen mee?

 • Wat is de aanleiding?
 • Is er draagvlak/enthousiasme?
 • Wie zijn (inwoners/ondernemers/instellingen) betrokken? Van wie is het initiatief (subsidie-eis is dat het een gezamenlijk initiatief betreft).
 • Is er sprake van een duurzame samenwerking?
 • Is de eigen inbreng (geld, uren, kennis) tussen de deelnemers evenwichtig verdeeld? Zijn in de doelstellingen van het initiatief de belangen van alle deelnemers herkenbaar?
 • Hebben alle deelnemers een belang om het resultaat te halen?
 • Wiens belangen worden eventueel geschaad (draagvlak omgeving, eerlijke concurrentie)?
 • Sluit het initiatief aan op andere initiatieven ?

Kennis en ervaring

 • Is er voldoende kennis en ervaring of is er op bepaalde punten versterking nodig?
 • Welke eventuele partners zouden dat kunnen leveren?
 • Met wie/wat zou het initiatief nog meer in verbinding kunnen staan?
 • Wat kan de gemeente voor u doen?

Heeft u nagedacht over deze vragen en wilt meer weten? Neem dan contact op met Caspar Menkman, via: 0545 250 250 of energie@gemeenteberkelland.nl

Tips

Meer informatie over energiebesparing en energiescans voor het Midden en Klein Bedrijf vindt u op de website van Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek.

Provinciale subsidie

Sinds 1 november 2017 biedt de provincie Gelderland een subsidie voor het aanpassen van gemeenschapsvoorzieningen. Onder meer voor het plaatsen van zonnepanelen en treffen van energiebesparende maatregelen kan minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 subsidie worden verkregen (maximaal 50% van de totale kosten zijn subsidiabel). Ook de kosten voor een energiescan kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Links