Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gevelfonds Oudestraat Neede

Om ondernemers en eigenaren een steuntje in de rug te geven bij het opknappen van een gevel in de Oudestraat in Neede is een stimuleringsregeling opgesteld. Ondernemers en pandeigenaren in de Oudestraat in Neede kunnen een bijdrage uit het gevelfonds krijgen om de gevel van hun pand een betere uitstraling te geven. Vaak kan een gevel met een paar kleine aanpassingen al een heel stuk verbeterd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de indeling van de pui, het materiaalgebruik, het verwijderen van luifels, de kleurstelling en reclame-uitingen.

Subsidiebedrag

Het budget voor het gevelfonds bedraagt €50.000. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. De bijdrage wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten en is bedoeld voor panden in de Oudestraat in Neede. Er wordt een bijdrage verstrekt van maximaal 50% van de investeringskosten met een maximum van €10.000 per pand.

Beoordeling

De aanvraag wordt beoordeeld door een stedenbouwkundige, een adviseur cultuurhistorie en de architect van de welstandscommissie. Voor het aanpassen van een gevel is vaak een omgevingsvergunning nodig. Het is daarom raadzaam om vroegtijdig met ons in overleg te treden.

Aanvragen worden getoetst aan de Subsidieregeling Gevelfonds Oudestraat Neede 2024.

Meer informatie

Wilt u weten of uw pand in aanmerking komt voor een bijdrage uit het ondernemersfonds? Vraag dan de informatiebrochure of het bouwstenen boekje op via gevelfonds@gemeenteberkelland.nl.