Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Noodsteun cultuursector

Cultuur- en erfgoedverenigingen en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor herstel van de corona lockdowns. Aanvragers kunnen eenmalig maximaal 750 euro ontvangen. Deze subsidie kan aangevraagd worden van 1 oktober 2022 t/m 1 december 2022.

De aanvraag wordt getoetst aan de tijdelijke subsidieregeling éénmalige stimuleringsbijdrage cultuur- en erfgoedverenigingen en -organisaties COVID Berkelland 2022.

De cultuur- en erfgoedverenigingen en -organisaties moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie:

  • Gevestigd in de gemeente Berkelland en daar (grotendeels) actief
  • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • Organiseren of bieden activiteiten aan op het gebied van cultuur, erfgoed, muziek en/of kunst
  • Bestaat minimaal 2 (boek)jaren
  • Minimaal 20 leden, vrijwilligers of medewerkers groot
  • Verklaren een negatief effect te hebben ondervonden van de lockdown in het kader van de Covid-19 maatregelen

Aanvragen worden digitaal ingediend. Naast de gegevens van de vereniging of organisatie wordt gevraagd om een verklaring dat er financieel nadeel is ondervonden door de Covid-19 maatregelen. Deze subsidie kan aangevraagd worden van 1 oktober 2022 t/m 1 december 2022. We streven ernaar voor eind 2022 een reactie te geven op uw aanvraag.