Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidie sport

Sportverenigingen kunnen een subsidie ontvangen. Het is een subsidie per jeugdlid en een subsidie in de kaderkosten. Ook hier geld het minimum ledenaantal van 20 leden.

Voorwaarden

Jaarlijks kunt u vanaf 1 januari tot en met 31 maart subsidie aanvragen in het kader van (gehandicapten)sport. U vraagt dan subsidie aan voor het huidige jaar. Aanvragen die na 31 maart van het subsidiejaar worden ontvangen nemen wij niet in behandeling.

Bijzonderheden

De aanvraag wordt getoetst aan de Algemene subsidieverordening Berkelland 2022 en de Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn 2020.

Aanvraag

Voor het aanvragen van genoemde subsidies kan gebruik worden gemaakt van een digitale formulier. Bovenaan deze pagina kiest u het juiste formulier om de aanvraag in te dienen. Dit wil zeggen dat u uw subsidieformulier digitaal invult in een paar eenvoudige stappen. Vergeet u niet de gevraagde bijlagen mee te sturen?