Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidieregeling Berkelland bespaart

De Subsidieregeling Berkelland bespaart 2020-2022 is bedoeld voor isolerende maatregelen aan uw woning. De subsidie is eenmalig maximaal € 500 als de kosten € 1.500 of meer zijn. Zijn de kosten minder dan € 1.500? Dan krijgt u een derde van de kosten vergoed.

Voorwaarden

 • De subsidie is alleen bedoeld voor eigen woningen met een woonbestemming in de gemeente Berkelland
 • U bent zowel eigenaar als bewoner
 • Er is alleen subsidie mogelijk voor woningen die gebouwd zijn voor 1980
 • U kunt tot uiterlijk 31 december 2022 een aanvraag indienen
 • De regeling duurt totdat het beschikbare budget op is
 • De energiebesparende maatregelen moeten worden uitgevoerd binnen 1 jaar na de datum van de subsidieverlening

Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

 1. Vervanging bestaand glas door HR++glas. Dit glas moet een maximale waarde hebben van 1,2 W/m2 K
 2. Aanbrengen vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd) van minimaal 2,5 m2 K/W
 3. Aanbrengen dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd) van minimaal 2,5 m2 K/W, (isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie)
 4. Gevel- of spouwmuurisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door:
  • het aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw
  • het aanbrengen van andere gevelisolatie met een isolatiewaarde (Rd) van minimaal 2,5 m2 K/W te zijn.

Burenbonus

Wilt u voor de ‘Burenbonus’ in aanmerking komen? Dan moeten 6 aanvragen uit de gemeente tegelijk worden ingediend (in een tijdspad van een week). Het hoeven niet 6 dezelfde maatregelen te zijn. Het subsidiebedrag is dan maximaal € 750. De minimale besteding moet € 2.250 zijn.
Onder buren verstaan we bij deze subsidieregeling mensen die in de gemeente Berkelland wonen. U hoeft dus niet letterlijk buren van elkaar te zijn. Als u in aanmerking wilt komen voor de burenbonus moet elke aanvrager de lijst met adresgegevens en handtekeningen meesturen. De eerste aanvrager stuurt het origineel mee, de overige aanvragers kunnen een kopie insturen.

Procedure

 1. U vult de digitale aanvraag in. U maakt hierbij gebruik van DigiD. Lukt het niet om een aanvraag digitaal in te dienen? Neem dan contact met ons op: 0545 250 250.
 2. Wij beoordelen de aanvraag. Is deze volledig dan nemen wij de aanvraag in behandeling en ontvangt u ons een subsidiebesluit.
 3. U kunt met de werkzaamheden van de aangegeven maatregelen beginnen als de subsidie is toegekend.
 4. Na uitvoering van de werkzaamheden stuurt u het uitbetalingsformulier in. Op het formulier staat aangegeven welke informatie u moet verstrekken.
 5. Op basis van de verstrekte gegevens beoordelen wij of u in aanmerking komt voor de definitieve subsidie. U mag ervan uitgaan dat wij betalen als u de werkzaamheden volgens de voorwaarden heeft uitgevoerd. U ontvangt van ons een brief met daarin het besluit. Wij betalen de subsidie binnen 6 weken na dagtekening van de brief.

Advies nodig over isolerende maatregelen?

Heeft u hulp nodig bij het kiezen welke isolerende maatregel(en) het best passen bij uw woning, wensen en mogelijkheden? Dan kunt u terecht op de website van Agem of bel 0314 820 360.